วิทยาลัยการดนตรี เชิญชมการประกวดวงโยธวาทิต “BSRU Marching Band Competition 2017” ชิงถ้วย พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วิทยาลัยการดนตรี เชิญชมการประกวดวงโยธวาทิต
“BSRU Marching Band Competition 2017”
ชิงถ้วย พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เนื่องในวันคล้ายวันพิราลัยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ประจำปี 2560
วันที่ 28 – 29 มกราคม 2560
เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป
ณ สนามกีฬานนทบุรี

คณาจารย์ และบุคลากร
มีรถบริการรับ – ส่ง บริเวณลานอนุสาวรีย์ฯ
วันที่ 28 มกราคม 2560 รถออกเวลา 13.00 น.
วันที่ 29 มกราคม 2560 รถออกเวลา 14.00 น.

#BSRUUpnext การประกวด “BSRU Marching Band Competition 2017” #BSRUNews

สำนักกิจการนักศึกษา จัดกิจกรรมอบรมผู้นำให้กับ นศ.กศพ ที่ค่ายศรีสวาท เขาใหญ่

วันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมา (28-29 มกราคม 2560)

สำนักกิจการนักศึกษาได้มีการจัดกิจกรรม อบรมผู้นำให้กับ นศ.กศพ

ณ ค่ายศรีสวาท เขาใหญ่

221992

221764  221985 221984 221983 221982

 

วิทยาลัยการดนตรี จัด “พิธีไหว้ครูดนตรี” ประจำปี 2560

วิทยาลัยการดนตรี จัด “พิธีไหว้ครูดนตรี” ประจำปี 2560

วันที่ 25 – 26 มกราคม 2560 วิทยาลัยการดนตรี จัด “พิธีไหว้ครูดนตรี” ประจำปี 2560 ณ หอประชุม อาคาร 1 ชั้น 4 โดยวันที่ 25 มกราคม 2560 ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นประธานในพิธี พระสงฆ์เจริญพุทธมนต์เย็น วันที่ 26 มกราคม 2560 ผศ.พิษณุ บางเขียว รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธี ประกอบพิธีไหว้ครูดนตรีโดย อ.อนันต์ สบฤกษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมดนตรีไทย

#BSRURecentNews วิทยาลัยการดนตรี จัด “พิธีไหว้ครูดนตรี” ประจำปี 2560 #BSRUNews

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญคณาจารย์ประจำ (เงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้) ที่ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และผ่านการทดลองการปฏิบัติงาน “เลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย” จากคณาจารย์ประจำ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ขอเชิญคณาจารย์ประจำ (เงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้)
ที่ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และผ่านการทดลองการปฏิบัติงาน
“เลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย” จากคณาจารย์ประจำ
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560
เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ สำนักงานอธิการบดี อาคาร 6 ชั้น 1

**หมายเหตุ ผู้ที่มีคำสั่งไปราชการในวันออกเสียง
สามารถใช้สิทธิ์ออกเสียงล่วงหน้าในวันที่ 30 – 31 มกราคม 2560
เวลา 09.00 – 15.00 น. ที่สำนักงานสภาฯ อาคาร 6 ชั้น 14
พร้อมแสดงคำสั่งฯ

#BSRUAnnouncement “เลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย” จากคณาจารย์ประจำ #BSRUNews

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ขอเชิญร่วมพิธี “อุปสมบทหมู่ราชภัฏ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล”

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ
ขอเชิญร่วมพิธี “อุปสมบทหมู่ราชภัฏ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล”

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560
เวลา 09.00 น. พิธีขอขมาและปลงผมนาค
ณ อาคาร 1 ชั้น 1
เวลา 13.00 น. พิธีทำขวัญนาค
ณ หอประชุม อาคาร 1 ชั้น 4

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560
เวลา 08.30 น. พิธีบรรพชา
เวลา 13.00 น. พิธีอุปสมบท
ณ วัดเครือวัลย์วรวิหาร กรุงเทพมหานคร

#BSRUUpnext พิธี “อุปสมบทหมู่ราชภัฏ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล”
#BSRUNews

สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับสมาคมสถานการณ์จำลองและเกมเพื่อการเรียนรู้แห่งประเทศไทย และหน่วยงานเครือข่าย 13 แห่ง เปิดรับบทความวิชาการและบทความวิจัยนำเสนอแบบบรรยาย “การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9 ThaiSim 2017 และการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4”

สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับสมาคมสถานการณ์จำลองและเกมเพื่อการเรียนรู้แห่งประเทศไทย และหน่วยงานเครือข่าย 13 แห่ง
เปิดรับบทความวิชาการและบทความวิจัยนำเสนอแบบบรรยาย
“การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9 ThaiSim 2017 และการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4”

ผู้สนใจสมัครด้วยตนเองได้ที่ http://www.thaisim.or.th/
กำหนดการ ส่งบทความต้นฉบับ ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2560
รายละเอียดการเบิกค่าลงทะเบียนสำหรับบุคคลภายใน
มหาวิทยาลัยฯ สามารถนำใบเสร็จค่าลงทะเบียน
ผู้สมัครแล้วขอให้นำส่งบทความ หลักฐานการสมัคร พร้อมหลักฐานการสำรองจ่ายค่าลงทะเบียนมายังสถาบันวิจัยและพัฒนาภายในวันที่ 2 มีนาคม 2560 ภายหลังเมื่อท่านได้เสนอผลงานแบบบรรยายในการประชุมทางวิชาการเสร็จสิ้นแล้ว ขอให้ท่านนำในเสร็จค่าลงทะเบียนนำส่งสถาบันวิจัยและพัฒนา (นางสาวจิรภรณ์ คล้ายวิจิตร) เพื่อจักได้ดำเนินการเบิกจ่ายค่าลงทะเบียนให้ท่านต่อไป

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://research.bsru.ac.th/spare2/thaisim2017.php

#BSRUAnnouncement สถาบันวิจัยและพัฒนา รับบทความวิชาการและบทความวิจัยนำเสนอแบบบรรยาย “การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9 ThaiSim 2017 และการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4” #BSRUNews

อาจารย์ มบส. สร้างชื่อ คว้ารางวัลจากการนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ณ ประเทศอินเดีย

อาจารย์ มบส. สร้างชื่อ คว้ารางวัลจากการนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ณ ประเทศอินเดีย

อาจารย์ นภัสพร นิยะวานนท์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ คณะวิทยาการจัดการ สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย โดยได้รับรางวัลที่ 2 การนำเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจา เรื่อง “Structural Equation Modeling of Factors Affecting of Usage of Social Commerce” ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “Global Corporate Village-Possibility and Scope” ที่ Neville Wadia Institute of Management Studies and Research, Wadia College Campus เมือง ปูเน่ ประเทศอินเดีย เมื่อวันที่ 19 – 20 มกราคม ที่ผ่านมา โดยมีนักวิชาการจากหลายประเทศในแถบเอเชียใต้กว่า 10 ประเทศเข้าร่วมงานและนำเสนอผลงานวิจัย อาทิ ประเทศอินเดีย ประเทศเนปาล ประเทศศรีลังกา ประเทศบังกลาเทศ ฯลฯ สำหรับประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีประเทศมาเลเซียและไทย โดย รศ.ดร.สุนันทา เลาหนัน อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ ได้รับเชิญเป็น “Eminent Speaker (วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ)” ในงานประชุมวิชาการดังกล่าว

ภาพ/ข่าวโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์คณะวิทยาการจัดการ

#BSRURecentNews อาจารย์ มบส. สร้างชื่อ คว้ารางวัลจากการนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ณ ประเทศอินเดีย#BSRUNews

“เตรียมร่างกายให้พร้อม ก่อนบริจาคโลหิต”

“เตรียมร่างกายให้พร้อม ก่อนบริจาคโลหิต”

BSRU News มีวิธีเตรียมร่างกายให้พร้อม ก่อนไปบริจาคโลหิตมาฝาก…
“บริจาคโลหิต ช่วยเหลือชีวิต สร้างจิตสำนึกการเป็นผู้ให้”
ศูนย์เวชศึกษาป้องกัน ร่วมกับ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
จัดโครงการ บริจาคโลหิต ช่วยเหลือชีวิต สร้างจิตสำนึกการเป็นผู้ให้
กับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 7
วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00- 15.00 น.
ณ อาคาร 1 ชั้น 1
สำหรับนิสิตที่เข้าร่วมบริจาคโลหิต จะได้รับสิทธิ์ 1 กิจกรรม
และนิสิตที่กู้ กยศ. กรอ. จะได้รับชั่วโมงจิตอาสา 3 ชั่วโมง
(ยกเว้นผู้ไม่ผ่านการตรวจเลือด ได้ 1 ชั่วโมง)
รายละเอียดเพิ่มเติม โทร 0-2473-7000 ต่อ 1300

#BSRURecentNews วิธีเตรียมร่างกายให้พร้อมก่อนไปบริจาคโลหิต #BSRUNews

มบส. ร่วมใจจัดกิจกรรมถวายความอาลัยครบ 100 วัน “สตมวาร สวรรคต”

มบส. ร่วมใจจัดกิจกรรมถวายความอาลัยครบ 100 วัน “สตมวาร สวรรคต”

วันที่ 21 มกราคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดพิธี “ทำบุญครบ 100 วัน สตมวาร การสวรรคต” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กิจกรรมประกอบด้วย การทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 100 รูป ณ ลานอนุสาวรีย์สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) โดย ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นประธานในพิธี จากนั้นคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิตนักศึกษา ศิษย์เก่า และชุมชนรอบมหาวิทยาลัย ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และแปรอักษรเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยนิสิตนักศึกษาจำนวน “2,009 คน” แปรอักษรเป็นเลข 9 ณ สนามฟุตบอล และร่วมฟังธรรม ปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิ ณ หอประชุม ณ อาคาร 1 ชั้น 4

ขอบคุณข่าวจาก : มติชนออนไลน์

#BSRURecentNews มบส. ร่วมใจจัดกิจกรรมถวายความอาลัยครบ 100 วัน “สตมวาร สวรรคต” #BSRUNews

ขอบคุณภาพจากข่าว : http://www.matichon.co.th/news/438636

นิสิต นักศึกษา ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ “English Courses” สามารถตรวจสอบรายชื่อของตนเองได้ที่ เว็บไซต์ : http://ili.bsru.ac.th

นิสิต นักศึกษา ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ “English Courses”
สามารถตรวจสอบรายชื่อของตนเองได้ที่
เว็บไซต์ : http://ili.bsru.ac.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ภาษา
โทร 0-2473-7000 ต่อ 1742

#BSRUAnnouncement ประกาศรายชื่อนิสิต นักศึกษา ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ “English Courses” #BSRUNews

 

คณะครุศาสตร์ จัดโครงการการจัดการสารสนเทศและความรู้เพื่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น ครั้งที่ 3

คณะครุศาสตร์ จัดโครงการการจัดการสารสนเทศและความรู้เพื่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น ครั้งที่ 3

วันที่ 25 ม.ค. 2560 คณะครุศาสตร์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดโครงการการจัดการสารสนเทศและความรู้เพื่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น ครั้งที่ 3 เพื่อเป็นการบริการวิชาการสู่ชุมชนให้แก่นักเรียนและชุมชนวัดบางหญ้าแพรก จ.สมุทรสาคร ซึ่งมีการจัดฐานกิจกรรมเพื่อให้ความรู้ 11 กิจกรรม อทิ เช่น ยุวมัคคุเทศก์ ผ้ามัดย้อม ขับร้องเพลงประสานเสียง สื่อออนไลน์ ความรู้ด้านกฏหมาย รณรงค์ป้องกันยาเสพติด ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์เป็นต้น ซึ่งคณะครุศาสตร์นำทีมโดย อ.ณัฐมน พันธุ์ชาตรี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ อ.วิเชียร ทุวิลา รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต อ.ดร.ศศิกัญชณา เย็นเอง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ และ อ.กอบกุล ชินชัยภูมิ นำนิสิตคณะครุศาสตร์ร่วมให้ความรู้และจัดกิจกรรมดังกล่าว

ข่าว/ภาพโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์คณะครุศาสตร์

#BSRURecentNews คณะครุศาสตร์ จัดโครงการการจัดการสารสนเทศและความรู้เพื่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น ครั้งที่ 3 #BSRUNews

ผักปลอดสารพิษ ผลผลิตสระยายโสม

“ผักปลอดสารพิษ ผลผลิตสระยายโสม”

พักเที่ยงนี้ ขอเชิญชวน อาจารย์ บุคลากร และนิสิตนักศึกษา เลือกซื้อ “ผักปลอดสารพิษ ผลผลิตสระยายโสม” จากหน่วยฝึกปฏิบัติการวิชาชีพสระยายโสม ในโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอู่ทองทวารวดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดจำหน่ายผักสวนครัว ปลอดสารพิษ
ทุกวันพุธ เวลา 10.00 น. เป็นต้นไปบริเวณหน้าร้านชงโคมาร์ท

พิเศษสัปดาห์นี้!!! เปิดจำหน่ายในวันพรุ่งนี้ (26 มกราคม 2560) อีก 1 วัน
เวลา 10.00 น. เป็นต้นไปบริเวณหน้าร้านชงโคมาร์ท

#BSRURecentNews “ผักปลอดสารพิษ ผลผลิตสระยายโสม” #BSRUNews

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ จัดโครงการพัฒนานิสิตสู่การบริการวิชาการถนนสายวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ จัดโครงการพัฒนานิสิตสู่การบริการวิชาการถนนสายวิทยาศาสตร์

ด้วยหลักสูตรวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ มีภาระหน้าที่ในการผลิตครูวิทยาศาสตร์ซึ่งถึงพร้อมทั้งทักษะทางปัญญา ทักษะการจัดการเรียนรู้ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการค้นคว้า มุ่งสู่ความเป็นเลิศในด้านการถ่ายทอดความรู้วิทยาศาสตร์แก่สาธารณชน ทางสาขาวิชาวิทยาศาสตร์จึงได้จัดโครงการพัฒนานิสิตสู่การบริการวิชาการถนนสายวิทยาศาสตร์ โดยจัดให้นิสิตชั้นปีที่ 3 จำนวน 35 คน และนิสิตชั้นปีที่ 4 จำนวน 65 คน ฟังบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญด้านทักษะด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ ในวันที่ 11 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมกระทรวงวิทยาศาสตร์ ถนนโยธี ซึ่งในการนี้ คุณกรรณิการ์ วงศ์ทองศิริ รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ได้ให้เกียรติมาเปิดการอบรม และร่วมเป็นวิทยากรด้วย

จากนั้นได้แบ่งกลุ่มนิสิตปฏิบัติงานการสื่อสารวิทยาศาสตร์ในระหว่างวันที่ 12 – 14 มกราคม 2560 ณ งานถนนสายวิทยาศาสตร์ กระทรวงวิทยาศาสตร์ และวันที่ 14 มกราคม 2560 ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ เพื่อเพิ่มพูนทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยพัฒนาให้เกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติ (assessment as learning) ทั้งนี้ ได้รับการชื่นชมและความพึงพอใจจากผู้เข้าร่วมงานนับหมื่นคน นับเป็นการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง (authentic assessment) ของรายวิชา การสื่อสารวิทยาศาสตร์ ไปพร้อมกัน

ข่าว/ภาพโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์คณะครุศาสตร์

#BSRURecentNews สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ จัดโครงการพัฒนานิสิตสู่การบริการวิชาการถนนสายวิทยาศาสตร์ #BSRUNews

วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญร่วม “พิธีไหว้ครูดนตรี” ประจำปี 2560

วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ขอเชิญร่วม “พิธีไหว้ครูดนตรี” ประจำปี 2560

วันที่ 25 มกราคม 2560
เวลา 16.00 น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์เย็น
ณ หอประชุม อาคาร 1 ชั้น 4

วันที่ 26 มกราคม 2560
เวลา 07.00 น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ และถวายภัตตาหารเช้า
เวลา 08.00 น. พิธีไหว้ครู
ณ หอประชุม อาคาร 1 ชั้น 4

#BSRUUpnext “พิธีไหว้ครูดนตรี” ประจำปี 2560
#BSRUNews

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา แด่สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม) เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการามวรวิหาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
แด่สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม)
เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการามวรวิหาร
ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.45 น.
ณ วัดพิชยญาติการามวรวิหาร

#BSRUNewsupnext มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม) #BSRUNews

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 ภาคปกติ ประเภทรับตรง (รอบ 2)

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560
ภาคปกติ ประเภทรับตรง (รอบ 2)
เปิดรับสมัครแล้ววันนี้!!!
ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2560
สมัครผ่านเว็บไซต์ https://admission.bsru.ac.th
หรือติดต่อศูนย์รับสมัครนิสิตนักศึกษา อาคาร 1 ชั้น 1
โทร. 02-473-7000 ต่อ 1716, 1998
*สอบคัดเลือก วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560

มาเป็นครอบครัวบ้านสมเด็จด้วยกันนะครับ
#บ้านแห่งความสำเร็จ #บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

“ผักปลอดสารพิษ ผลผลิตสระยายโสม” ขอเชิญชวน อาจารย์ บุคลากร และนิสิตนักศึกษา เลือกซื้อ “ผักปลอดสารพิษ ผลผลิตสระยายโสม”

“ผักปลอดสารพิษ ผลผลิตสระยายโสม”
ขอเชิญชวน อาจารย์ บุคลากร และนิสิตนักศึกษา
เลือกซื้อ “ผักปลอดสารพิษ ผลผลิตสระยายโสม”
หน่วยฝึกปฏิบัติการวิชาชีพสระยายโสม
ในโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอู่ทองทวารวดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
จัดจำหน่ายผักสวนครัว ปลอดสารพิษ

**พิเศษ** สัปดาห์นี้
จำหน่ายวันนี้ ถึงวันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2560
เวลา 10.00 น. บริเวณหน้าร้านชงโคมาร์ท

#BSRUAnnouncement ผักปลอดสารพิษ ผลผลิตสระยายโสม #BSRUNews

มบส. จัดการเสวนาเรื่อง “สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ : มหาบุรุษผู้ภักดีต่อราชจักรีวงศ์”

มบส. จัดการเสวนาเรื่อง “สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ : มหาบุรุษผู้ภักดีต่อราชจักรีวงศ์”

วันที่ 19 มกราคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดการเสวนาเรื่อง “สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ : มหาบุรุษผู้ภักดีต่อราชจักรีวงศ์” ในวันคล้ายวันพิราลัย สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ประจำปี 2560 ณ หอประชุม อาคาร 1 ชั้น 4 วิทยากรโดย ศาสตราจารย์ ดร.ปิยนาถ บุนนาค อาจารย์สมปอง ดวงไสว และคุณจุลภัสสร พนมวัน ณ อยุธยา

#BSRURecentNews มบส. จัดการเสวนาเรื่อง “สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ : มหาบุรุษผู้ภักดีต่อราชจักรีวงศ์” #BSRUNews

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมกับ มหาลัยราชภัฏทั่วประเทศ เชิญชวน คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากร และชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย เข้าร่วม อุปสมบทหมู่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโครงการ “อุปสมบทหมู่ราชภัฏ เพื่อถวายเป็นราชกุศล” จำนวน 999 รูป 9 วัน

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมกับ มหาลัยราชภัฏทั่วประเทศ
เชิญชวน คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากร และชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย
เข้าร่วม อุปสมบทหมู่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในโครงการ “อุปสมบทหมู่ราชภัฏ เพื่อถวายเป็นราชกุศล”
จำนวน 999 รูป 9 วัน
ระหว่างวันที่ 14 – 22 กุมภาพันธ์ 2560 ณ วัดเครือวัลย์วรวิหาร
*หากผู้มีจิตศรัทธาประสงค์ร่วมเป็นเจ้าภาพในการอุปสมบทรูปละ 2,999 บาท แสดงความจำนงได้ที่สำนักศิลปะและวัฒนธรรม หรือสำนักงานสภามหาวิทยาลัย โทร 0-2473-7000 ต่อ 1018, 5100

#BSRUUpnext โครงการ “อุปสมบทหมู่ราชภัฏ เพื่อถวายเป็นราชกุศล” #BSRUNews

มบส. ร่วมใจจัดกิจกรรมถวายความอาลัยครบ 100 วัน “สตมวาร สวรรคต”

มบส. ร่วมใจจัดกิจกรรมถวายความอาลัยครบ 100 วัน “สตมวาร สวรรคต”

วันที่ 21 มกราคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดพิธี “ทำบุญครบ 100 วัน สตมวาร การสวรรคต” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กิจกรรมประกอบด้วย การทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 100 รูป ณ ลานอนุสาวรีย์สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) โดย ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นประธานในพิธี จากนั้นคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิตนักศึกษา ศิษย์เก่า และชุมชนรอบมหาวิทยาลัย ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และแปรอักษรเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยนิสิตนักศึกษาจำนวน “2,009 คน” แปรอักษรเป็นเลข 9 ณ สนามฟุตบอล และร่วมฟังธรรม ปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิ ณ หอประชุม ณ อาคาร 1 ชั้น 4

#BSRURecentNews มบส. ร่วมใจจัดกิจกรรมถวายความอาลัยครบ 100 วัน “สตมวาร สวรรคต” #BSRUNews