ขอเชิญร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “จิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์” เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม – สำนักกิจการนิสิตนักศึกษา – สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ขอเชิญร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
“จิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์”
เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

กิจกรรมครั้งที่ 1 : วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560
เวลา 08.30 – 17.30 น.
ณ ห้องประชุมสุริยะ 1 อาคาร 1 ชั้น 3

กิจกรรมครั้งที่ 2 : วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560
เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ หอประชุม อาคาร 1 ชั้น 4

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
โทร 0-2473-7000 ต่อ 5100
เว็บไซต์ : http://culture.bsru.ac.th
อีเมล์ : culture@gmail.com
เฟสบุ๊ค : https://www.facebook.com/culture.bsru

#BSRUUpnext โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “จิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์” #BSRUNews

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ