โครงการเพิ่มประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพ “เรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรม” ในต่างประเทศ ปีการศึกษา 2559 ณ สาธารณรัฐเกาหลี

นักศึกษา มบส. บินลัดฟ้า ร่วมโครงการเพิ่มประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพ “เรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรม” ในต่างประเทศ ปีการศึกษา 2559 ณ สาธารณรัฐเกาหลี

สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน จัดโครงการเพิ่มประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพ “เรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรม” ในต่างประเทศ ปีการศึกษา 2559 ส่งนักศึกษาเดินทางไปเรียน ณ Dong-Ah Institute of Media and Arts (DIMA) สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 11 – 31 กรกฎาคม 2560 สามารถติดตามภาพบรรยากาศการเรียนและการทำกิจกรรมได้ที่นี่ : BSRU News

#BSRURecentNews นักศึกษา มบส. บินลัดฟ้า ร่วมโครงการเพิ่มประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพ “เรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรม” ในต่างประเทศ ปีการศึกษา 2559 ณ สาธารณรัฐเกาหลี #BSRUNews

ในภาพอาจจะมี 19 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน