เชิญผู้สนใจร่วมซึมซับภูมิปัญญาศิลปินนักออกแบบอักษรท้องถิ่น ผ่านกิจกรรมเสวนา: ภูมิปัญญาและคุณค่าของงานออกแบบอักษรไทย ผ่านผลงาน ป.สุวรรณสิงห์ และเสรี

ทุกยุคสมัย “ช่างอักษร” พยายามจะกำหนดเสียงและอัตลักษณ์
ของ “พยัญชนะ” หรือ “คำ” บรรจุรหัสนัยผ่านโครงสร้างรูปพยัญชนะ

ในวันที่เรายังไม่มีอักษรสำเร็จรูปแพร่หลายเท่าปัจจุบัน อดีตนั้น ช่างหรือนักออกแบบอักษรไทยมีวิธีกำหนดเสียงและอื่นๆผ่านแบบอักษรอย่างไร
.
เชิญผู้สนใจร่วมซึมซับภูมิปัญญาศิลปินนักออกแบบอักษรท้องถิ่น
ผ่านกิจกรรมเสวนา: ภูมิปัญญาและคุณค่าของงานออกแบบอักษรไทย ผ่านผลงาน ป.สุวรรณสิงห์ และเสรี
.
โดย อาจารย์ไพโรจน์ ธีรประภา (โรจน์สยามรวย) และ อาจารย์ธีรวัฒน์ พจน์วิบูลศิริ (พจน์อักษรสนาน)
.
วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มีนาคม ๖๐ เวลา ๑๓: ๓๐ เป็นต้นไป
ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น ๓ อาคาร ๑๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
.
ดำเนินงานโดย สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ค่ายฟ้อนต์เซียมไท้ และอักษรสนาน
.
สำรองที่นั่งที่
https://goo.gl/forms/zwaRwUdCf5AgBWtJ3

#BSRUUpnext ไทป์ภูธร
#BSRUNews

ในภาพอาจจะมี ข้อความ
ในภาพอาจจะมี ข้อความ ในภาพอาจจะมี ข้อความ ในภาพอาจจะมี ข้อความ