คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ศึกษาดูงานแนวทางการบริหารจัดการภาคธุรกิจและรูปแบบการจัดการความรู้เพื่อการบริหารงานองค์กรฯ

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ศึกษาดูงานแนวทางการบริหารจัดการภาคธุรกิจและรูปแบบการจัดการความรู้เพื่อการบริหารงานองค์กรฯ

เมื่อวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2560 คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม สุ่นสวัสดิ์ ประธานกรรมการและ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว ได้เดินทางไปศึกษาดูงานแนวทางการบริหารจัดการภาคธุรกิจและรูปแบบการจัดการความรู้เพื่อการบริหารงานองค์กร ณ บริษัท กมล อินดัสตรี จำกัด (KMT) และบริษัทในเครือ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ โดยได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจาก ดร.นราวัลย์ สุรังค์สุริยกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและรองกรรมการผู้จัดการบริษัท ซึ่งประโยชน์จากการศึกษาดูงาน คณะกรรมการจะได้นำมาปรับใช้ในการพัฒนาการดำเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยในโอกาสต่อไป

#BSRURecentnews คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ศึกษาดูงานแนวทางการบริหารจัดการภาคธุรกิจและรูปแบบการจัดการความรู้เพื่อการบริหารงานองค์กรฯ #BSRUNews

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังยืน และ ชุดสูท ในภาพอาจจะมี 9 คน ในภาพอาจจะมี 34 คน, ผู้คนกำลังยืน