คณะวิทยาศาสตร์ฯ นำทัพนักกีฬา ตัวแทนทูตวัฒนธรรม เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา “Sci – Lympic Game ครั้งที่ 5”

คณะวิทยาศาสตร์ฯ นำทัพนักกีฬา ตัวแทนทูตวัฒนธรรม เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา “Sci – Lympic Game ครั้งที่ 5”

รศ.ดร.สาธิต โกวิทวที คณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์และนิสิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำทัพนักกีฬา ตัวแทนทูตวัฒนธรรม เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา และร่วมประกวดฑูตวัฒนธรรมในการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์เครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี และ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ซึ่งในครั้งนี้ได้จัดเป็นครั้งที่ 5 ใช้ชื่อว่า “Sci – Lympic Game” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 25 มี.ค. 2560 โดยมี รศ.พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งเจ้าภาพในการแข่งขันครั้งที่ 6 คือมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ข่าว/ภาพโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์ฯ

#BSRURecentnews คณะวิทยาศาสตร์ฯ นำทัพนักกีฬา ตัวแทนทูตวัฒนธรรม เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา “Sci – Lympic Game ครั้งที่ 5” #BSRUNews

ในภาพอาจจะมี 31 คน, คนที่ยิ้ม
ในภาพอาจจะมี 5 คน, สถานที่กลางแจ้ง ในภาพอาจจะมี 5 คน, เด็ก และ สถานที่กลางแจ้ง ในภาพอาจจะมี 9 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง