สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ร่วมกับ คณะอนุกรรมการดำเนินงานเพื่อเสนอชื่อสมเด็จเจ้าพระยาฯ จัดกิจกรรม “จากกระโจมไฟ สู่การเดินเรือกรมเจ้าท่า”

สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ร่วมกับ คณะอนุกรรมการดำเนินงานเพื่อเสนอชื่อสมเด็จเจ้าพระยาฯ จัดกิจกรรม “จากกระโจมไฟ สู่การเดินเรือกรมเจ้าท่า”

วันที่ 27 มีนาคม 2560 สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ร่วมกับ คณะอนุกรรมการดำเนินงานเพื่อเสนอชื่อสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) เป็นบุคคลสำคัญของโลก (ด้านการประชาสัมพันธ์) จัดกิจกรรม “จากกระโจมไฟ สู่การเดินเรือกรมเจ้าท่า” ณ สถานีนำร่องกลางทะเล และพิพิธภัณฑ์ทหารเรือ สมุทรปราการ โดยออกเดินทางจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ถึงสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค 6 สมุทรปราการ เพื่อขึ้นเรือไปยังสถานีนำร่องสมุทรปราการ กลางทะเลห่างฝั่งราว 10 กิโลเมตร เพื่อดูจุดที่ตั้ง “ประภาคารสันดอนปากน้ำเจ้าพระยา” ซึ่งเป็นประภาคารที่สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ได้สร้างจากการที่ดำริมาก่อนแล้วตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4 โดยท่านได้สร้างประภาคารขึ้นที่บริเวณปากน้ำเจ้าพระยา โดยทุนทรัพย์ส่วนตัว เริ่มสร้างเมื่อ พ.ศ.2413 สร้างเสร็จเปิดใช้ได้ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2417 ถือได้ว่าเป็นประภาคารแห่งแรกในสยาม เมื่อสร้างเสร็จแล้ว สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ได้ยกให้เป็นสมบัติของแผ่นดิน จึงเรียกชื่อประภาคารแห่งนี้เป็นภาษาอังกฤษว่า “Regent Lighthouse” เพื่อเป็นเกียรติแก่สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) จากนั้นฟังการเสวนา เรื่อง “จากกระโจมไฟสู่การเดินเรือกรมเจ้าท่า” วิทยากรโดย อาจารย์พลาดิศัย สิทธิธัญกิจ อาจารย์สมปอง ดวงไสว การนำชมสถานีนำร่องสมุทรปราการ โดย นาวาตรีกิตติพงษ์ พูลทองคำ และจ่าเอกอภิชาติ ทับทองคำ วิทยากรจากกรมเจ้าท่า

ช่วงบ่าย เดินทางถึงพิพิธภัณฑ์ทหารเรือ สมุทรปราการ สถานที่รวบรวมข้อมูลทางประวัติศาสตร์ อาวุธยุทโธปกรณ์ที่ใช้ในกิจการกองทัพเรือไทย และยุทธนาวีครั้งสำคัญๆ นำชม “กระโจมไฟสันดอน” ที่มีอายุเก่าแก่กว่า 100 ปี เรือนตะเกียงหรือกระโจมไฟ เป็นส่วนประกอบของประภาคารสันดอนปากน้ำเจ้าพระยา ที่สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) มอบหมายให้พระสยามธุระพาหะ (เดอเกรฮัง) กงสุลสยาม ณ กรุงลอนดอน จัดซื้อเรือนตะเกียงส่งเข้ามาเป็นเงิน 180 ชั่ง วิทยากรโดย คุณกำพล จันทร์ธนา

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ดำเนินการเรื่องเสนอชื่อสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) เพื่อให้องค์การยูเนสโกประกาศยกย่องเป็นบุคคลสำคัญของโลก โดยจัดกิจกรรม “ตามรอย 150 ปี ศรีสุริยวงศ์” เพื่อนำเสนอคุณูปการในด้านต่างๆ ของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ที่มีต่อประเทศชาติอย่างต่อเนื่อง

ภาพโดย : สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

#BSRURecentnews สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ร่วมกับ คณะอนุกรรมการดำเนินงานเพื่อเสนอชื่อสมเด็จเจ้าพระยาฯ จัดกิจกรรม “จากกระโจมไฟ สู่การเดินเรือกรมเจ้าท่า” #BSRUNews

ในภาพอาจจะมี 14 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ ข้อความ
ในภาพอาจจะมี มหาสมุทร, ท้องฟ้า, สถานที่กลางแจ้ง, น้ำ และ ธรรมชาติ ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, มหาสมุทร, ท้องฟ้า, กล้อง, สถานที่กลางแจ้ง และ น้ำ ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน, มหาสมุทร, ท้องฟ้า, สถานที่กลางแจ้ง, น้ำ และ ธรรมชาติ