สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดโครงการศึกษาศิลปะและวัฒนธรรมสัญจร ครั้งที่ ๓

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดโครงการศึกษาศิลปะและวัฒนธรรมสัญจร ครั้งที่ ๓

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดโครงการศึกษาศิลปะและวัฒนธรรมสัญจร ครั้งที่ ๓ การศึกษาผลงานของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ด้านศิลปวัฒนธรรมและการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมเพื่อเชิดชูเกียรติ ในหัวข้อ “ตามรอย ๑๕๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ ผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน” ซึ่งได้จัดกิจกรรมให้ผู้เข้าร่วมโครงการ มีการทัศนศึกษา สถานที่ต่างๆที่สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ได้สร้างไว้คือ วัดศรีสุริยวงศารามวรวิหาร อ.เมือง จ.ราชบุรี และวัดเขาวัง อ.เมือง จ.ราชบุรี วิทยากร โดย รศ.พีรพงษ์ กุลพิศาล อ.สิโรจน์ พวงบุบผา และ อ.จักรกฤษณ์ ศรีสงคราม

จากนั้นได้เดินทางต่อไปยัง อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี เพื่อทัศนศึกษาเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีที่หลากหลายของผู้คนหลากเชื้อชาติที่อาศัยอยู่ร่วมกันทั้งชาวไทย ชาวพม่า ชาวมอญ ในวันที่ ๒๒-๒๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐
โครงการศึกษาศิลปและวัฒนธรรมสัญจรครั้งที่ ๓ ได้มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากหน่วยงานภายในภายนอก คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต รวมถึง ศิลปินอิสระ ซึ่งจะเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียง และประชาสัมพันธ์ที่มหาวิทยาลัยได้นำเสนอชื่อ สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) เป็นบุคคลสำคัญของโลก จากองค์การ UNESCO ในการนี้ทางสำนักศิลปะและวัฒนธรรมจะนำผลงานมาจัดแสดงเผยแพร่ และผลงานบางส่วนจะมอบให้ คณะและหน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในโอกาสต่อไป

ข่าว/ภาพโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

#BSRURecentnews สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดโครงการศึกษาศิลปะและวัฒนธรรมสัญจร ครั้งที่ ๓ #BSRUNews

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ท้องฟ้า และ สถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่กลางแจ้ง ในภาพอาจจะมี 2 คน, สถานที่กลางแจ้ง ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง