ขอเชิญร่วมงาน “ตลาดนัดขนมไทย”

ในภาพอาจจะมี 5 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ อาหาร
ในภาพอาจจะมี ดอกไม้ และ อาหาร ในภาพอาจจะมี ตาราง, อาหาร และ สถานที่ในร่ม ในภาพอาจจะมี ดอกไม้ และ อาหาร

ขอเชิญร่วมงาน “ตลาดนัดขนมไทย”
ชิมและเลือกซื้อขนมไทย อาทิ ฝอยทอง ทองหยิบ ทองหยอด
บ้าบิ่น โสมนัส ขนมน้ำดอกไม้ ฯลฯ
ฝีมือของนิสิตสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาขนมไทย
ในวันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 ณ อาคาร 2 ชั้น 1
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป