ขอเชิญชวน อาจารย์ บุคลากร และนิสิตนักศึกษา เลือกซื้อ “ผักปลอดสารพิษ ผลผลิตสระยายโสม”

“ผักปลอดสารพิษ ผลผลิตสระยายโสม”
ขอเชิญชวน อาจารย์ บุคลากร และนิสิตนักศึกษา
เลือกซื้อ “ผักปลอดสารพิษ ผลผลิตสระยายโสม”
จากหน่วยฝึกปฏิบัติการวิชาชีพสระยายโสม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี
จัดจำหน่ายผักสวนครัว ปลอดสารพิษ
**จำหน่ายทุกวันพุธ**
เวลา 10.00 น. บริเวณหน้าร้านชงโคมาร์ท

#BSRUAnnouncement ผักปลอดสารพิษ ผลผลิตสระยายโสม #BSRUNews