ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ “ชุมนบ้านดงเย็น” ต.สระยายโสม อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ชิงเงินรางวัล รวมมูลค่า 8,000 บาท

ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์
“ชุมนบ้านดงเย็น” ต.สระยายโสม อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
ชิงเงินรางวัล รวมมูลค่า 8,000 บาท

ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้!!!
ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 17.00 น.
ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ อาคาร 9 ชั้น 2
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณดวงใจ โทร 09-8825-1085

#BSRUUpnext ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ “ชุมนบ้านดงเย็น” #BSRUNews