ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญน้องๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และผู้ปกครองเข้าร่วมงาน “เปิดบ้านสมเด็จเจ้าพระยา อู่ทองทวารวดี ปี 2560” Open House 2017

ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ขอเชิญน้องๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และผู้ปกครองเข้าร่วมงาน
“เปิดบ้านสมเด็จเจ้าพระยา อู่ทองทวารวดี ปี 2560”
Open House 2017

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560
เวลา 09.00 – 15.00 น.
ณ ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี
ต.สระยายโสม อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

ร่วมเปิดโลกทัศน์มุมองการศึกษาใหม่ๆ
พบกับกิจกรรมการแนะนำแนวทางการศึกษาต่อ
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และสาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเกษตรและซัพพลายเชน พร้อมรับความรู้และของที่ระลึกมากมาย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 035-969-653

#BSRUUpnext งาน “เปิดบ้านสมเด็จเจ้าพระยา อู่ทองทวารวดี ปี 2560” #BSRUNews