มบส. จัดสอบคัดเลือก ป.ตรี ภาคปกติ ประเภทพิจารณาจากผลการเรียน (GPA) ประจำปีการศึกษา 2560

มบส. จัดสอบคัดเลือก ป.ตรี ภาคปกติ ประเภทพิจารณาจากผลการเรียน (GPA) ประจำปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดสอบคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทพิจารณาจากผลการเรียน (GPA) ประจำปีการศึกษา 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เมื่อวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 จัดสอบวิชาพื้นฐาน เวลา 09.00 – 11.00 น. วิชาวัดแวดความเป็นครู เวลา 11.00 – 12.00 น. และสอบสัมภาษณ์ ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

ข่าว/ภาพโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

#BSRURecentNews มบส. จัดสอบคัดเลือก ป.ตรี ภาคปกติ ประเภทพิจารณาจากผลการเรียน (GPA) ประจำปีการศึกษา 2560 #BSRUNews