สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญอาจารย์ นิสิตนักศึกษา และนักวิจัย เข้าใช้งานโปรแกรม “Access English”

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขอเชิญอาจารย์ นิสิตนักศึกษา และนักวิจัย
เข้าใช้งานโปรแกรม “Access English”
เป็นโปรแกรมฝึกภาษาอังกฤษทั้งทักษะฟังพูดอ่านและเขียน เหมาะสำหรับนิสิตนักศึกษาที่จะนำไปใช้เพื่อเพิ่มทักษะทางด้านภาษาอังกฤษเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) สามารถใช้งานได้หลากหลายช่องทางอาทิเช่น สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คโดยใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลาทั้งออนไลน์และออฟไลน์ 
โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. เข้าเว็บไซต์ http://accessenglishnow.com/platform
คลิกที่เมนู Create Account
2. ทำการกรอกข้อมูลส่วนตัวจากนั้นเลือก
Thailand และ สถาบันที่ตัวเองสังกัด
3. จากนั้นนำ E-Mail ที่สมัครและ Password
ที่กรอกข้อมูล Login เข้าใช้งาน
สามารถใช้งานได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560

#BSRUAnnouncement โปรแกรม “Access English” #BSRUNews