มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สุริยา พันธ์โกศล ได้รับการแต่งตั้งเป็น “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและเทคนิควัสดุ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สุริยา พันธ์โกศล
ได้รับการแต่งตั้งเป็น “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและเทคนิควัสดุ

#BSRURecentnews ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ใหม่ #BSRUNews