มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอแสดงความยินดีกับ ดร.พชรวัฒน์ เส้นทอง ได้รับการแต่งตั้งเป็น “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.พชรวัฒน์ เส้นทอง
ได้รับการแต่งตั้งเป็น “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”
สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา

#BSRURecentnews ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ใหม่ #BSRUNews