มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรสวรรค์ ตั้งเมตตาจิตตกุล ได้รับการแต่งตั้งเป็น “รองศาสตราจารย์” สาขาวิชานิเทศศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรสวรรค์ ตั้งเมตตาจิตตกุล
ได้รับการแต่งตั้งเป็น “รองศาสตราจารย์”
สาขาวิชานิเทศศาสตร์

#BSRURecentnews ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ใหม่ #BSRUNews