ข่าวดีสำหรับผู้ที่รักการอ่าน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เชิญช้อปฟรี “หนังสือดี มีคุณค่า” ตั้งแต่วันนี้!!! จนกว่าหนังสือจะหมด ณ ห้องสมุด อาคาร 8 ชั้น 3

ข่าวดีสำหรับผู้ที่รักการอ่าน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เชิญช้อปฟรี “หนังสือดี มีคุณค่า”
ตั้งแต่วันนี้!!! จนกว่าหนังสือจะหมด
ณ ห้องสมุด อาคาร 8 ชั้น 3

#BSRUUpnext ช้อปฟรี “หนังสือดี มีคุณค่า” #BSRUNews