วิทยาลัยการดนตรี จัดการประกวดวงโยธวาทิต “BSRU Marching Band Competition 2017”

วิทยาลัยการดนตรี จัดการประกวดวงโยธวาทิต “BSRU Marching Band Competition 2017”

วันที่ 28 – 29 มกราคม 2560 วิทยาลัยการดนตรี จัดการประกวดวงโยธวาทิต “BSRU Marching Band Competition 2017” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพิราลัยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ประจำปี 2560
ณ สนามกีฬาจังหวัดนนทบุรี โดย ผศ.พิษณุ บางเขียว รองอธิการ เป็นประธานมอบถ้วยรางวัลพระราชทานฯ ผลการแข่งขันมีดังนี้

ประเภท ก : การประกวดวงโยธวาทิต (Display)
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ

ประเภท ข : การประกวดวงโยธวาทิต (Display)
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ โรงเรียนสวนกุหลาบ สมุทรปราการ

ประเภท ค : การประกวดวงโยธวาทิต (Display)
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ โรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี
รางวัลชมเชย ได้แก่ โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย

ประเภท Marching Parade
รางวัลชนะเลิศ และรางวัลคฑากรดีเด่น ได้แก่ โรงเรียนวัดราชบพิธ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ โรงเรียนเทพศิรินทร์
รางวัลชมเชย ได้แก่ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม และโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์

คณะกรรมการผู้ตัดสินการประกวด
อ.นิพัทธ์ กาญจนะหุต : GE Music
ร.อ.พิรุณ เจ๊ะวงศ์ : Ensemble Music
Mr. Mark Pirie : GE Visual
อ.ทินกร ตันวิริยะกูล : Visual
อ.เกษม ทิพยเมธากุล : Percussion
อ.ประพันธ์ศักดิ์ ปานเสียง : Color Guard

ข่าว/ภาพโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์วิทยาลัยการดนตรี

#BSRURecentNews วิทยาลัยการดนตรี จัดการประกวดวงโยธวาทิต “BSRU Marching Band Competition 2017” #BSRUNews