ภาพบรรยากาศ โครงการ “บริจาคโลหิต ช่วยเหลือชีวิต สร้างจิตสำนึกการเป็นผู้ให้” กับ มบส. ครั้งที่ 7

ภาพบรรยากาศ โครงการ “บริจาคโลหิต ช่วยเหลือชีวิต สร้างจิตสำนึกการเป็นผู้ให้” กับ มบส. ครั้งที่ 7

วันนี้ (2 กุมภาพันธ์ 2560) เวลา 09.00 น. ศูนย์เวชศึกษาป้องกัน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ร่วมกับ ธนาคารเลือด โรงพยาบาลศิริราช จัดโครงการ “บริจาคโลหิต ช่วยเหลือชีวิต สร้างจิตสำนึกการเป็นผู้ให้” กับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 7 ณ อาคาร 1 ชั้น 1 โดยได้รับความสนใจจากคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต เข้าบริจาคโลหิตเป็นจำนวนมาก สำหรับรายละเอียดการบริจาคโลหิตครั้งต่อไป สามารถติดตามได้ที่นี่ BSRU News

#BSRURecentNews ภาพบรรยากาศ โครงการ “บริจาคโลหิต ช่วยเหลือชีวิต สร้างจิตสำนึกการเป็นผู้ให้” กับ มบส. ครั้งที่ 7 #BSRUNews