มบส. ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม)

มบส. ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม)

วันนี้ (2 กุมภาพันธ์ 2560) เวลา 09.09 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา แด่สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม) เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการามวรวิหาร ณ ศาลาปฏิบัติธรรมสมเด็จพระพุทธชินวงศ์สภา วัดพิชยญาติการามวรวิหาร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร โดย ศ.ดร.สายหยุด จำปาทอง อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี ถวายครุยปริญญาแสดงวิทยฐานะ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ถวายจีวร แจกันดอกไม้ และหนังสือที่ระลึก

#BSRURecentNews มบส. ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม) #BSRUNews