ภาพบรรยากาศการจัดพิธี “ทำบุญครบ 100 วัน สตมวาร การสวรรคต”

ภาพบรรยากาศการจัดพิธี “ทำบุญครบ 100 วัน สตมวาร การสวรรคต”

ภาพบรรยากาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดพิธี “ทำบุญครบ 100 วัน สตมวาร การสวรรคต” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 21 มกราคม 2560

สามารถชมได้ที่ youtube channel : BSRU News
https://www.youtube.com/watch?v=VzXZV61_TWY&feature=youtu.be

#BSRURecentnews ภาพบรรยากาศการจัดพิธี “ทำบุญครบ 100 วัน สตมวาร การสวรรคต” #BSRUNews