ภาพบรรยากาศการแสดงโขนเรื่อง “ธ เสด็จจากฟ้าคุ้มประชาชาวสยาม”

ภาพบรรยากาศการแสดงโขนเรื่อง “ธ เสด็จจากฟ้าคุ้มประชาชาวสยาม”

วันที่ 18 มกราคม 2560 สาขาวิชานาฏยศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการแสดงโขนเรื่อง “ธ เสด็จจากฟ้าคุ้มประชาชาวสยาม” เนื่องในวันคล้ายวันพิราลัย สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ประจำปี 2560 ณ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดย ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นประธานเปิดงาน

ภาพโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์คณะคณะมนุษยศาสตร์ฯ

#BSRURecentNews ภาพบรรยากาศการแสดงโขนเรื่อง “ธ เสด็จจากฟ้าคุ้มประชาชาวสยาม” #BSRUNews