สำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ ร่วมกับ สาธิต มบส. จัดโครงการ “พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชน”

สำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ ร่วมกับ สาธิต มบส. จัดโครงการ “พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชน”

สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ร่วมกับ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดโครงการ “พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชน” (English Development Youth Camp) ขึ้นระหว่างวันที่ 28 – 29 มกราคม 2560 ณ บ้านป่าริมเขื่อนรีสอร์ท จ.นครนายก ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ 1 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนฝ่ายมัธยม จำนวน 211 คน

ภาพโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์สำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ

#BSRURecentNews สำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ ร่วมกับ สาธิต มบส. จัดโครงการ “พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชน” #BSRUNews