สถาบันวิจัยและพัฒนาขยายเวลาเปิดรับ “นักวิจัยรุ่นใหม่” ถึงวันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ นี้เท่านั้น ขอเชิญนักวิจัยรุ่นใหม่ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนโครงร่างการวิจัย (Research Proposal) สำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ (รุ่นที่ 4)

สถาบันวิจัยและพัฒนาขยายเวลาเปิดรับ “นักวิจัยรุ่นใหม่”
ถึงวันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ นี้เท่านั้น
ขอเชิญนักวิจัยรุ่นใหม่ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนโครงร่างการวิจัย (Research Proposal) สำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ (รุ่นที่ 4)
ระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2560
ดาวน์โหลด แบบเสนอโครงการวิจัยทุนภายใน สำหรับอาจารย์ (แบบ ว.1) ปีงบประมาณ 2560 (http://research.bsru.ac.th/spar…/doc/2558/Feb/2558-2-4-3.doc) (ส่งไม่เกิน 5 หน้า) มายังอีเมล์ rdibsruinfo@gmail.com
ปิดรับสมัคร ในวันอังคารที่ 31 มกราคม 2560
ลงทะเบียนได้ที่ https://goo.gl/forms/Qym1UxOOG6PKAiW52

#BSRUUpnext โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนโครงร่างการวิจัย (Research Proposal) สำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ (รุ่นที่ 4) #BSRUNews