สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญอาจารย์ นิสิตนักศึกษา และนักวิจัย เข้าใช้งานโปรแกรม “EEWOWW”

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขอเชิญอาจารย์ นิสิตนักศึกษา และนักวิจัย
เข้าใช้งานโปรแกรม “EEWOWW”

รายละเอียด : EEWOWW เป็นเครื่องมือในการเขียนงานวิจัย (Online Authoring tool) แบบมืออาชีพ โดยบูรณาการตั้งแต่การรวบรวมข้อมูล (Data collecting) การจัดการรายการอ้างอิง (Citation Management) การจัดการรูปแบบเมนูสคริปท์ (Manuscript formatting) จนถึงขั้นตรวจสอบการคัดลอก (Originality checking)

สามารถลงทะเบียนสมัครขอ username และ password ผ่านเว็บไซต์ที่ http://root.eewoww.com/pro/registration.aspx
โดยในการสมัครนั้นต้องใช้ email ที่ออกให้โดยมหาวิทยาลัยเท่านั้น
จากนั้นก็นำ email ที่สมัครและ password ที่ได้ไปล็อคอินเข้าใช้งานเป็นรายบุคคลที่ URL : http://www.eewoww.com
ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2560 – วันที่ 31 ธันวาคม 2560

#BSRUAnnouncement โปรแกรม “EEWOWW” #BSRUNews