มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา แด่สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม) เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการามวรวิหาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
แด่สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม)
เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการามวรวิหาร
ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.45 น.
ณ วัดพิชยญาติการามวรวิหาร

#BSRUNewsupnext มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม) #BSRUNews