สำนักกิจการนักศึกษา จัดกิจกรรมอบรมผู้นำให้กับ นศ.กศพ ที่ค่ายศรีสวาท เขาใหญ่

วันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมา (28-29 มกราคม 2560)

สำนักกิจการนักศึกษาได้มีการจัดกิจกรรม อบรมผู้นำให้กับ นศ.กศพ

ณ ค่ายศรีสวาท เขาใหญ่

221992

221764  221985 221984 221983 221982