อาจารย์ มบส. สร้างชื่อ คว้ารางวัลจากการนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ณ ประเทศอินเดีย

อาจารย์ มบส. สร้างชื่อ คว้ารางวัลจากการนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ณ ประเทศอินเดีย

อาจารย์ นภัสพร นิยะวานนท์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ คณะวิทยาการจัดการ สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย โดยได้รับรางวัลที่ 2 การนำเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจา เรื่อง “Structural Equation Modeling of Factors Affecting of Usage of Social Commerce” ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “Global Corporate Village-Possibility and Scope” ที่ Neville Wadia Institute of Management Studies and Research, Wadia College Campus เมือง ปูเน่ ประเทศอินเดีย เมื่อวันที่ 19 – 20 มกราคม ที่ผ่านมา โดยมีนักวิชาการจากหลายประเทศในแถบเอเชียใต้กว่า 10 ประเทศเข้าร่วมงานและนำเสนอผลงานวิจัย อาทิ ประเทศอินเดีย ประเทศเนปาล ประเทศศรีลังกา ประเทศบังกลาเทศ ฯลฯ สำหรับประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีประเทศมาเลเซียและไทย โดย รศ.ดร.สุนันทา เลาหนัน อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ ได้รับเชิญเป็น “Eminent Speaker (วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ)” ในงานประชุมวิชาการดังกล่าว

ภาพ/ข่าวโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์คณะวิทยาการจัดการ

#BSRURecentNews อาจารย์ มบส. สร้างชื่อ คว้ารางวัลจากการนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ณ ประเทศอินเดีย#BSRUNews