สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดการเสวนาวิชาการประกอบการแสดง หัวข้อ “เจ้าตาก – เจ้ากรุงธนฯ – คนฟากขะโน้น : ละครหลวง – ละครเจ้าพ่อ”

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดการเสวนาวิชาการประกอบการแสดง
หัวข้อ “เจ้าตาก – เจ้ากรุงธนฯ – คนฟากขะโน้น : ละครหลวง – ละครเจ้าพ่อ”

วันที่ 18 มกราคม 2560 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดการเสวนาวิชาการประกอบการแสดง หัวข้อ “เจ้าตาก – เจ้ากรุงธนฯ – คนฟากขะโน้น : ละครหลวง – ละครเจ้าพ่อ” เนื่องในวันคล้ายวันพิราลัย สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ประจำปี 2560 ณ หอประชุม อาคาร 1 ชั้น 4
ร่วมเสวนาโดย
ธีรนันท์ ช่วงพิชิต : นักมานุษยวิทยาประวัติศาสตร์
สุดารา สุจฉายา : นักประวัติศาสตร์สังคม – ธนบุรี
รศ.ดร.เสาวณิต วิงวอน : นักวิชาการด้านวรรณคดีการแสดง
รศ.ดร.รจนา สุนทรานนท์ : นักวิชาการด้านนาฏยศิลป์ไทย
ดร.ไพโรจน์ ทองคำสุก : ภาคีราชบัณฑิต สาขานาฏกรรม
ดำเนินรายการโดย
ผศ. ดร.นิรันดร์ สุธีนิรันดร์ และ ดร.ชวโรฒน์ วัลยเมธี

#BSRURecentNews สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดการเสวนาวิชาการประกอบการแสดงหัวข้อ “เจ้าตาก – เจ้ากรุงธนฯ – คนฟากขะโน้น : ละครหลวง – ละครเจ้าพ่อ” #BSRUNews