มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดพิธี “ทำบุญครบ 100 วัน สตมวาร การสวรรคต” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 21 มกราคม 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
จัดพิธี “ทำบุญครบ 100 วัน สตมวาร การสวรรคต”
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
วันที่ 21 มกราคม 2560

ภาพโดย : สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ