อธิการบดี ร่วมประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ

อธิการบดี ร่วมประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ

ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 13 – 14 มกราคม 2560 ณ โรงแรมอิมพีเรียลภูแก้ว จ.เพชรบูรณ์ โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งนี้

ข่าว/ภาพโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์สำนักงานอธิการบดี

#BSRURecentNews อธิการบดี ร่วมประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ #BSRUNews