“Teesside University” สร้างความร่วมมือด้านการวิจัย การสร้างหลักสูตร กับ สาขาวิชาแอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย มบส.

“Teesside University” สร้างความร่วมมือด้านการวิจัย การสร้างหลักสูตร กับ สาขาวิชาแอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย มบส.

วันนี้ (12 มกราคม 2560) เวลา 11.00 น. Teesside University ประเทศอังกฤษ 1 ใน 20 อันดับมหาวิทยาลัยที่สอนด้านแอนิเมชั่นที่ดีที่สุดในโลก ร่วมประชุมทางวิชาการ เพื่อสร้างความร่วมมือด้านการวิจัย การสร้างหลักสูตร และการเรียนการสอน กับ สาขาวิชาแอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ BSRU Animation Studios โดย รศ.ดร.สาธิต โกวิทวที คณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์ และนิสิตให้การต้อนรับ

#BSRURecentNews “Teesside University” สร้างความร่วมมือด้านการวิจัย การสร้างหลักสูตร กับ สาขาวิชาแอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย มบส. #BSRUNews