คณะภาษาต่างประเทศ ม.เกษตรยูนนาน เข้าพบผู้บริหาร มบส. หารือด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย

คณะภาษาต่างประเทศ ม.เกษตรยูนนาน เข้าพบผู้บริหาร มบส. หารือด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย

วันนี้ (12 มกราคม 2560) เวลา 10.00 น. สาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา นำ ศ.ดร.จือกู่เชิง คณบดีคณะภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน และคณะ เข้าพบ ผศ.ลาวัลย์ ฟุ้งขจร รองอธิการบดี ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน และผู้บริหารมหาวิทยาลัย เพื่อหารือด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย ณ อาคาร 10 ชั้น 3

#BSRURecentNews คณะภาษาต่างประเทศ ม.เกษตรยูนนาน เข้าพบผู้บริหาร มบส. หารือด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย #BSRUNews