สาขาวิชานาฏยศิลป์ จัด “พิธีไหว้ครู – ครอบครูนาฏยศิลป์ไทย” ประจำปี 2559

สาขาวิชานาฏยศิลป์ จัด “พิธีไหว้ครู – ครอบครูนาฏยศิลป์ไทย” ประจำปี 2559

วันนี้ (12 มกราคม 2560) เวลา 09.09 น. สาขาวิชานาฏยศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดพิธี “ไหว้ครู – ครอบครูนาฏยศิลป์ไทย” ประจำปี 2559 ณ อาคาร 29 ชั้น 6 โดย ดร.ทัชชญา วรรณบวรเดช รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธี ประกอบพิธีไหว้ครู – ครอบครูโดย อาจารย์ไพฑูรย์ เข้มแข็ง มีนิสิตจากสาขาวิชานาฏยศิลป์ เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมากเพื่อความเป็นสิริมงคล

#BSRURecentNews สาขาวิชานาฏยศิลป์ จัด “พิธีไหว้ครู – ครอบครูนาฏยศิลป์ไทย” ประจำปี 2559 #BSRUNews