มบส. แข็งขัน “แอโรบิกเพื่อสุขภาพ” เสริมสร้างสุขภาพร่างกาย

มบส. แข็งขัน “แอโรบิกเพื่อสุขภาพ” เสริมสร้างสุขภาพร่างกาย

วันที่ 11 มกราคม 2560 สำนักกิจการนิสิตนักศึกษา จัดโครงการ “แอโรบิกเพื่อสุขภาพ” ขึ้นเป็นวันแรก ณ ลานกิจกรรม อาคาร 1 ชั้น 1 โดย ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตเข้าร่วมเต้นแอโรบิกเพื่อสุขภาพอย่างคับคั่ง ซึ่งผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ในทุกวันพุธ เวลา 15.30 – 17.30 น. ถึงวันที่ 12 เมษายน 2560

#BSRURecentNews มบส. แข็งขัน “แอโรบิกเพื่อสุขภาพ” เสริมสร้างสุขภาพร่างกาย #BSRUNews