ศูนย์ภาษา ประชุมเพื่อฟังคำชี้แจง การเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ (CEFR)

ศูนย์ภาษา ประชุมเพื่อฟังคำชี้แจง การเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ (CEFR)

วันนี้ (11 มกราคม 2560) เวลา 13.00 น. ศูนย์ภาษา สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ศูนย์ภาษา สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ประชุมนิสิตนักศึกษา เพื่อฟังคำชี้แจง และรับ Username เพื่อเปิดระบบออนไลน์ในการเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ (CEFR) ณ หอประชุม อาคาร 1 ชั้น 4

#BSRURecentNews ศูนย์ภาษา ประชุมเพื่อฟังคำชี้แจง การเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ (CEFR) #BSRUNews