สาขาวิชานาฏยศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เชิญรับชมการแสดงโขนเรื่อง “ธ เสด็จจากฟ้าคุ้มประชาชาวสยาม”

สาขาวิชานาฏยศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เชิญรับชมการแสดงโขนเรื่อง “ธ เสด็จจากฟ้าคุ้มประชาชาวสยาม”
เนื่องในวันคล้ายวันพิราลัย สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ประจำปี 2560
ในวันพุธที่ 18 มกราคม 2560
เวลา 17.00 – 20.30 น. ณ สนามฟุตบอล มบส.

#BSRUUpnext การแสดงโขนเรื่อง “ธ เสด็จจากฟ้าคุ้มประชาชาวสยาม” #BSRUNews