มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เชิญชวนร่วมบริจาคเงิน ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาคใต้

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เชิญชวนร่วมบริจาคเงิน ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาคใต้
โดยโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 406-037310-4
ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาช่วยเหลือผู้ประสบภัย”
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
และสามารถร่วมบริจาคสิ่งของ ณ องค์การบริหารนิสิต อาคาร 1 ชั้น 3
ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560

#BSRUAnnouncement มบส. เชิญชวนร่วมบริจาคเงิน ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาคใต้ #BSRUNews