มบส. ชมรมสุริยะอาสาพยาบาล ชมรมอาสายุวกาชาด ร่วมกับ อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญู นำเครื่องอุปโภคบริโภค และน้ำดื่ม ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ภาคใต้

มบส. ชมรมสุริยะอาสาพยาบาล ชมรมอาสายุวกาชาด ร่วมกับ อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญู นำเครื่องอุปโภคบริโภค และน้ำดื่ม ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ภาคใต้

วันที่ 8 มกราคม 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดย ตัวแทนชมรมสุริยะอาสาพยาบาล ชมรมอาสายุวกาชาด ร่วมกับ ทีมอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญู จุด สน.วัดพระยาไกร จุด สน.ยานาวา และ ในพืนที่จังหวัดชุมพร ลงพื้นที่นำเครื่องอุปโภคบริโภค และน้ำดื่ม ช่วยเหลือและแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ ต.นาพญา อ.หลังสวน จ.ชุมพร และ ต.ประสงค์ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี โดยได้รับน้ำดื่มของมหาวิทยาลัยที่จัดซื้อจากเงินช่วยเหลือน้ำท่วมเมื่อปี 2554 ซึ่งมหาวิทยาลัยได้รับบริจาคมาจาก คณาจารย์ บุคลากร นิสิตนักศึกษา และประชาชน

ข่าว/ภาพโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ชมรมสุริยะอาสาพยาบาล

#BSRURecentNews มบส. ชมรมสุริยะอาสาพยาบาล ชมรมอาสายุวกาชาด ร่วมกับ อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญู นำเครื่องอุปโภคบริโภค และน้ำดื่ม ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ภาคใต้ #BSRUNews