มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิตนักศึกษา ศิษย์เก่า และชุมชนรอบมหาวิทยาลัย ร่วมกิจกรรมสัปดาห์แห่งการเชิดชูเกียรติ และการจัดงานวันคล้ายวันพิราลัยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ประจำปี 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร
นิสิตนักศึกษา ศิษย์เก่า และชุมชนรอบมหาวิทยาลัย
ร่วมกิจกรรมสัปดาห์แห่งการเชิดชูเกียรติ และการจัดงานวันคล้ายวันพิราลัยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ประจำปี 2560
วันที่ 14, 18 – 19 และ 28 – 29 มกราคม 2560
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
กิจกรรมประกอบด้วย พิธีวางพวงมาลาสักการะ การเดินเพื่อสุขภาพ การจัดนิทรรศการ “150 ปี ศรีสุริยวงศ์ ผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน สู่บุคคลสำคัญของโลก” การแสดงด้านศิลปวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมร่วมสมัย การแสดงความสามารถของศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน การประกวดดนตรีไทย วงโยธวาทิต การขับร้องเพลงชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และการแข่งขันทางวิชาการต่าง ๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย

#BSRUUpnext สัปดาห์แห่งการเชิดชูเกียรติ และการจัดงานวันคล้ายวันพิราลัยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ประจำปี 2560 #BSRUNews