สาขาวิชาแอนิเมชั่นฯ ร่วมกับ ADM ม.หนานหยาง จัด “โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปะสำหรับงานแอนิเมชั่น และการอบรมเทคนิคการใช้สี In Search of Harmony”

{Recent News}
สาขาวิชาแอนิเมชั่นฯ ร่วมกับ ADM ม.หนานหยาง จัด “โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปะสำหรับงานแอนิเมชั่น และการอบรมเทคนิคการใช้สี In Search of Harmony”

วันนี้ (5 มกราคม 2560) เวลา 10.00 น. สาขาวิชาแอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ School of Art Design and Media มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีหนานหยาง สิงคโปร์ จัด “โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปะสำหรับงานแอนิเมชั่น และการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการใช้สี In Search of Harmony” ณ อาคาร 10 ชั้น 1 โดย รศ.ดร.สาธิต โกวิทวที คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ เป็นประธานในพิธี ได้รับเกียรติจาก ผศ.อึ้ง วุน แลม อาจารย์ด้านศิลปะ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีหนานหยาง นำผลงานศิลปะมาจัดแสดงเพื่อแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ และอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการใช้สีน้ำ In Search of Harmony ผู้ที่สนใจสามารถร่วมงานได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 13 มกราคม 2560

#BSRURecentNews สาขาวิชาแอนิเมชั่นฯ ร่วมกับ ADM ม.หนานหยาง จัด “โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปะสำหรับงานแอนิเมชั่น และการอบรมเทคนิคการใช้สี In Search of Harmony” #BSRUNews