มบส. ร่วมกับ สกอ. และจิตอาสา ร่วมกันดูแล บริการและช่วยเหลือประชาชน

มบส. ร่วมกับ สกอ. และจิตอาสา ร่วมกันดูแล บริการและช่วยเหลือประชาชน

วันที่ 25 – 26 ธันวาคม 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และจิตอาสา ร่วมกันดูแล บริการและช่วยเหลือประชาชน ที่เดินทางเข้าถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระบรมมหาราชวัง โดยให้บริการแจกอาหาร เช่น ข้าวเหนียวหมู นำ้พริกปลาทู ขนมจีน ของใช้ต่างๆ เช่น พิมเสน เสื้อ โบว์ และมีนิสิตจิตอาสาเก็บขยะบริเวณสนามหลวง

ภาพโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์สำนักกิจการนิสิตนักศึกษา

#BSRURecentNews มบส. ร่วมกับ สกอ. และจิตอาสา ร่วมกันดูแล บริการและช่วยเหลือประชาชน #BSRUNews