ขอแสดงความอาลัยแด่ คุณพ่อแก้ว เหมทานนท์ บิดาของ รศ.ดร.มณี เหมทานนท์

591011 รศดรมณี

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอแสดงความอาลัยแด่
คุณพ่อแก้ว เหมทานนท์
บิดาของ รศ.ดร.มณี เหมทานนท์
อาจารย์คณะครุศาสตร์
พิธีสวดพระอภิธรรม : วันที่ 9 – 14 ตุลาคม 2559 เวลา 19.00 น.
พิธีพระราชทานเพลิงศพ : วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2559 เวลา 17.00 น.
ณ วัดเขมาภิรตาราม จ.นนทบุรี ศาลา 3

มหาวิทยาลัยฯ เป็นเจ้าภาพในวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2559
โดยมีรถบริการ บริเวณลานหน้าอนุสาวรีย์ฯ เวลา 17.00 น.