งานประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการประชุมสัมมนาเรื่อง “การเตรียมความพร้อมตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 และการทำความเข้าใจในเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน”

งานประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการประชุมสัมมนาเรื่อง “การเตรียมความพร้อมตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 และการทำความเข้าใจในเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน”

วันนี้ (30 พฤศจิกายน 2559) เวลา 09.00 น. งานประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการประชุมสัมมนาเรื่อง “การเตรียมความพร้อมตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 และการทำความเข้าใจในเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน” ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2559 ณ อาคาร 11 ชั้น 9 โดย ผศ.สมหมาย มหาบรรพต รองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการประชุมสัมมนา

ภาพโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์งานประกันคุณภาพการศึกษา

#BSRURecentNews งานประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการประชุมสัมมนาเรื่อง “การเตรียมความพร้อมตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 และการทำความเข้าใจในเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน” #BSRUNews