มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอแสดงความอาลัยแด่ คุณพ่อคนึง บัวทอง บิดาของ ผศ.รังสรรค์ บัวทอง

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอแสดงความอาลัยแด่
คุณพ่อคนึง บัวทอง
บิดาของ ผศ.รังสรรค์ บัวทอง
รองผู้อำนวยการสำนักกิจการนิสิตนักศึกษา
อาจารย์ประจำวิทยาลัยการดนตรี
พิธีรดน้ำ : วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 เวลา 15.00 น.
พิธีสวดพระอภิธรรม : วันที่ 21 – 25 พฤศจิกายน 2559 เวลา 20.00 น.
พิธีพระราชทานเพลิงศพ : วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2559 เวลา 16.00 น.
ณ วัดไชนาวาส อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

แจ้งเพิ่มเติมสำหรับกำหนดการงานสวดพระอภิธรรมศพคุณพ่อคนึง บัวทอง บิดาของ ผศ.รังสรรค์ บัวทอง
มหาวิทยาลัยฯ เป็นเจ้าภาพในวันนี้ (23 พฤศจิกายน 2559) เวลา 20.00 น.
ณ วัดไชนาวาส อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
โดยมีรถบัสออกจากมาหาวิทยาลัยฯ เวลา 16.30 น. บริเวณลานหน้าอนุสาวรีย์ฯ

#BSRURecentNews มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอไว้อาลัยแด่ คุณพ่อคนึง บัวทอง #BSRUNews