ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ “ชุมนบ้านดงเย็น” ต.สระยายโสม อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ชิงเงินรางวัล รวมมูลค่า 8,000 บาท

ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยา

Read more

ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญน้องๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และผู้ปกครองเข้าร่วมงาน “เปิดบ้านสมเด็จเจ้าพระยา อู่ทองทวารวดี ปี 2560” Open House 2017

ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารว

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สุริยา พันธ์โกศล ได้รับการแต่งตั้งเป็น “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและเทคนิควัสดุ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเ

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอแสดงความยินดีกับ ดร.พชรวัฒน์ เส้นทอง ได้รับการแต่งตั้งเป็น “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเ

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สุวินัย เกิดทับทิม ได้รับการแต่งตั้งเป็น “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเ

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรสวรรค์ ตั้งเมตตาจิตตกุล ได้รับการแต่งตั้งเป็น “รองศาสตราจารย์” สาขาวิชานิเทศศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเ

Read more

ข่าวดีสำหรับผู้ที่รักการอ่าน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เชิญช้อปฟรี “หนังสือดี มีคุณค่า” ตั้งแต่วันนี้!!! จนกว่าหนังสือจะหมด ณ ห้องสมุด อาคาร 8 ชั้น 3

ข่าวดีสำหรับผู้ที่รักการ

Read more