ขอเชิญร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “จิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์” เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม – สำนักกิจการนิสิตนักศึกษา – สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “จิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์&#8221 […]

“ยากที่จะลบ” Single ใหม่ จาก 5 หนุ่มวง CLOWN ศิลปินลำดับที่ 5 จากบ้านสมเด็จฯเรคคอร์ด

รอยแผลที่มันยังคาหัวใจ ต้องใช้เวลาแค่ไหนที่จะลบเธอ… “ยากที่จะลบ” Single ใหม่ จาก 5 หนุ่มวง CLOWN ศิลปินลำดับที่ 5 จากบ้านสมเด็จฯเรคคอร์ด (ค่ายเพลงแห่งแรกในสถาบันการศึกษา) — ติด […]

โครงการเพิ่มประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพ “เรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรม” ในต่างประเทศ ปีการศึกษา 2559 ณ สาธารณรัฐเกาหลี

นักศึกษา มบส. บินลัดฟ้า ร่วมโครงการเพิ่มประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพ “เรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรม” ในต่างประเทศ ปีการศึกษา 2559 ณ สาธารณรัฐเกาหลี สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน จัดโครงก […]

สาขาวิชาชีววิทยา จัดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ “ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช”

สาขาวิชาชีววิทยา จัดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ “ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช” สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก […]

กำหนดชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นๆ  สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

กำหนดชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นๆ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 — กรณีปกติ ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม ถึง 15 สิงหาคม 2560 ชำระเงินที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ […]

ขอเชิญร่วมงาน “ตลาดนัดขนมไทย”

   ขอเชิญร่วมงาน “ตลาดนัดขนมไทย” ชิมและเลือกซื้อขนมไทย อาทิ ฝอยทอง ทองหยิบ ทองหยอด บ้าบิ่น โสมนัส ขนมน้ำดอกไม้ ฯลฯ ฝีมือของนิสิตสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา […]

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ร่วมเลือกตั้งประธานสภานิสิต&นายกนิสิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ร่วมเลือกตั้ง “นายกองค์การบริหารนิสิต” วันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ อาคาร 1 ชั้น 1 / อาคาร 24 ชั้น 1 / อาคาร 30 ชั้น 1 — “ […]

เชิญผู้สนใจร่วมซึมซับภูมิปัญญาศิลปินนักออกแบบอักษรท้องถิ่น ผ่านกิจกรรมเสวนา: ภูมิปัญญาและคุณค่าของงานออกแบบอักษรไทย ผ่านผลงาน ป.สุวรรณสิงห์ และเสรี

ทุกยุคสมัย “ช่างอักษร” พยายามจะกำหนดเสียงและอัตลักษณ์ ของ “พยัญชนะ” หรือ “คำ” บรรจุรหัสนัยผ่านโครงสร้างรูปพยัญชนะ ในวันที่เรายังไม่มีอักษรสำเร็จรูปแพร่หลายเท่าปัจจุบัน อดีตนั้น ช่างหรือนักออกแบบอักษรไ […]

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดโครงการศึกษาศิลปะและวัฒนธรรมสัญจร ครั้งที่ ๓

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดโครงการศึกษาศิลปะและวัฒนธรรมสัญจร ครั้งที่ ๓ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดโครงการศึกษาศิลปะและวัฒนธรรมสัญจร ครั้งที่ ๓ การศึกษาผลงานของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนน […]

สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ร่วมกับ คณะอนุกรรมการดำเนินงานเพื่อเสนอชื่อสมเด็จเจ้าพระยาฯ จัดกิจกรรม “จากกระโจมไฟ สู่การเดินเรือกรมเจ้าท่า”

สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ร่วมกับ คณะอนุกรรมการดำเนินงานเพื่อเสนอชื่อสมเด็จเจ้าพระยาฯ จัดกิจกรรม “จากกระโจมไฟ สู่การเดินเรือกรมเจ้าท่า” วันที่ 27 มีนาคม 2560 สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ร่วมกับ […]

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ศึกษาดูงานแนวทางการบริหารจัดการภาคธุรกิจและรูปแบบการจัดการความรู้เพื่อการบริหารงานองค์กรฯ

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ศึกษาดูงานแนวทางการบริหารจัดการภาคธุรกิจและรูปแบบการจัดการความรู้เพื่อการบริหารงานองค์กรฯ เมื่อวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2560 คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย นำโดย […]

คณะวิทยาศาสตร์ฯ นำทัพนักกีฬา ตัวแทนทูตวัฒนธรรม เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา “Sci – Lympic Game ครั้งที่ 5”

คณะวิทยาศาสตร์ฯ นำทัพนักกีฬา ตัวแทนทูตวัฒนธรรม เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา “Sci – Lympic Game ครั้งที่ 5” รศ.ดร.สาธิต โกวิทวที คณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์และนิสิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำทัพนักกีฬา ตัวแทนท […]

ปิดฉากอลังการ ละครเวที “เสียงของพ่อ”

ปิดฉากอลังการ ละครเวที “เสียงของพ่อ” จบลงด้วยความประทับใจ กับการแสดงละครเวทีเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9 เรื่อง “เสียงของพ่อ” เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งรอบสุดท้ายของการแสดง ได้รับเกี […]

สื่อสารมวลชน มบส. เชิญชม “มนต์รักลูกทุ่ง เดอะซีรี่ย์”

สื่อสารมวลชน มบส. เชิญชม “มนต์รักลูกทุ่ง เดอะซีรี่ย์” สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน คณะวิทยาการจัดการ เชิญชม!! ละครโทรทัศน์ ชุด “มนต์รักลูกทุ่ง เดอะซีรี่ย์” ผลงานสอบปลายภาค นิสิตชั้นปีที่ 3 วิชา […]

ขอเชิญชวน อาจารย์ บุคลากร และนิสิตนักศึกษา เลือกซื้อ “ผักปลอดสารพิษ ผลผลิตสระยายโสม”

“ผักปลอดสารพิษ ผลผลิตสระยายโสม” ขอเชิญชวน อาจารย์ บุคลากร และนิสิตนักศึกษา เลือกซื้อ “ผักปลอดสารพิษ ผลผลิตสระยายโสม” จากหน่วยฝึกปฏิบัติการวิชาชีพสระยายโสม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน […]

ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ “ชุมนบ้านดงเย็น” ต.สระยายโสม อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ชิงเงินรางวัล รวมมูลค่า 8,000 บาท

ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ “ชุมนบ้านดงเย็น” ต.สระยายโสม อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ชิงเงินรางวัล รวมมูลค่า 8,000 […]

ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญน้องๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และผู้ปกครองเข้าร่วมงาน “เปิดบ้านสมเด็จเจ้าพระยา อู่ทองทวารวดี ปี 2560” Open House 2017

ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญน้องๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และผู้ปกครองเข้าร่วมงาน “เปิดบ้านสมเด็จเจ้าพระยา อู่ทองทวารวดี ปี 2560” Open House 2017 วั […]

ศูนย์การเรียนฯ วัดป่าธรรมชาติ เมืองลาพวนเต้ จัดงานอำลาครูอาสาสมัคร จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ศูนย์การเรียนฯ วัดป่าธรรมชาติ เมืองลาพวนเต้ จัดงานอำลาครูอาสาสมัคร จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในวันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป ณ วัดป่าธรรมชาติ เมืองลาพวนเต้ รัฐ […]

มบส. จัดสอบคัดเลือก ป.ตรี ภาคปกติ ประเภทพิจารณาจากผลการเรียน (GPA) ประจำปีการศึกษา 2560

มบส. จัดสอบคัดเลือก ป.ตรี ภาคปกติ ประเภทพิจารณาจากผลการเรียน (GPA) ประจำปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดสอบคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทพิจาร […]

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญอาจารย์ นิสิตนักศึกษา และนักวิจัย เข้าใช้งานโปรแกรม “Access English”

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญอาจารย์ นิสิตนักศึกษา และนักวิจัย เข้าใช้งานโปรแกรม “Access English” เป็นโปรแกรมฝึกภาษาอังกฤษทั้งทักษะฟังพูดอ่านและเขียน เหมาะสำหรับนิสิตนักศึกษา […]