มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สุริยา พันธ์โกศล ได้รับการแต่งตั้งเป็น “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและเทคนิควัสดุ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สุริยา พันธ์โกศล
ได้รับการแต่งตั้งเป็น “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและเทคนิควัสดุ

#BSRURecentnews ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ใหม่ #BSRUNews

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอแสดงความยินดีกับ ดร.พชรวัฒน์ เส้นทอง ได้รับการแต่งตั้งเป็น “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.พชรวัฒน์ เส้นทอง
ได้รับการแต่งตั้งเป็น “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”
สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา

#BSRURecentnews ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ใหม่ #BSRUNews

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สุวินัย เกิดทับทิม ได้รับการแต่งตั้งเป็น “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สุวินัย เกิดทับทิม
ได้รับการแต่งตั้งเป็น “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

#BSRURecentnews ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ใหม่ #BSRUNews

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรสวรรค์ ตั้งเมตตาจิตตกุล ได้รับการแต่งตั้งเป็น “รองศาสตราจารย์” สาขาวิชานิเทศศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรสวรรค์ ตั้งเมตตาจิตตกุล
ได้รับการแต่งตั้งเป็น “รองศาสตราจารย์”
สาขาวิชานิเทศศาสตร์

#BSRURecentnews ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ใหม่ #BSRUNews

มบส. จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การปรับปรุงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อการบริหารจัดการองค์กรที่ดี ระยะที่ 2”

มบส. จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การปรับปรุงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อการบริหารจัดการองค์กรที่ดี ระยะที่ 2”

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การปรับปรุงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพื่อการบริหารจัดการองค์กรที่ดี ระยะที่ 2” ขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 6 กุมภาพันธ์ 2560 ณ อาคาร 27 ชั้น 4 และอาคาร 11 ชั้น 9 โดย ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นประธานในการประชุม

#BSRURecentNews คณะครุศาสตร์ จัดโครงการ “ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด ครั้งที่ 2” #BSRUNews

ข่าวดีสำหรับผู้ที่รักการอ่าน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เชิญช้อปฟรี “หนังสือดี มีคุณค่า” ตั้งแต่วันนี้!!! จนกว่าหนังสือจะหมด ณ ห้องสมุด อาคาร 8 ชั้น 3

ข่าวดีสำหรับผู้ที่รักการอ่าน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เชิญช้อปฟรี “หนังสือดี มีคุณค่า”
ตั้งแต่วันนี้!!! จนกว่าหนังสือจะหมด
ณ ห้องสมุด อาคาร 8 ชั้น 3

#BSRUUpnext ช้อปฟรี “หนังสือดี มีคุณค่า” #BSRUNews

คณะครุศาสตร์ จัดโครงการ “ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด ครั้งที่ 2”

คณะครุศาสตร์ จัดโครงการ “ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด ครั้งที่ 2”

วันนี้ (3 กุมภาพันธ์ 2560) เวลา 09.00 น. คณะครุศาสตร์ จัดโครงการ “ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด ครั้งที่ 2” กิจกรรมที่ 1 : การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด ณ ห้องประชุม อาคาร 30 ชั้น 10 โดย ผศ.ดร.วิเชียร อินทรสมพันธ์ คณบดี เป็นประธานในพิธีเปิด วิทยากรโดย คุณธนากร พละชัย ที่ปรึกษาองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ อบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “STEM ศึกษาพัฒนาทักษะการคิด”

#BSRURecentNews คณะครุศาสตร์ จัดโครงการ “ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด ครั้งที่ 2” #BSRUNews

วิทยาลัยการดนตรี จัดการประกวดวงโยธวาทิต “BSRU Marching Band Competition 2017”

วิทยาลัยการดนตรี จัดการประกวดวงโยธวาทิต “BSRU Marching Band Competition 2017”

วันที่ 28 – 29 มกราคม 2560 วิทยาลัยการดนตรี จัดการประกวดวงโยธวาทิต “BSRU Marching Band Competition 2017” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพิราลัยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ประจำปี 2560
ณ สนามกีฬาจังหวัดนนทบุรี โดย ผศ.พิษณุ บางเขียว รองอธิการ เป็นประธานมอบถ้วยรางวัลพระราชทานฯ ผลการแข่งขันมีดังนี้

ประเภท ก : การประกวดวงโยธวาทิต (Display)
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ

ประเภท ข : การประกวดวงโยธวาทิต (Display)
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ โรงเรียนสวนกุหลาบ สมุทรปราการ

ประเภท ค : การประกวดวงโยธวาทิต (Display)
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ โรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี
รางวัลชมเชย ได้แก่ โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย

ประเภท Marching Parade
รางวัลชนะเลิศ และรางวัลคฑากรดีเด่น ได้แก่ โรงเรียนวัดราชบพิธ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ โรงเรียนเทพศิรินทร์
รางวัลชมเชย ได้แก่ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม และโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์

คณะกรรมการผู้ตัดสินการประกวด
อ.นิพัทธ์ กาญจนะหุต : GE Music
ร.อ.พิรุณ เจ๊ะวงศ์ : Ensemble Music
Mr. Mark Pirie : GE Visual
อ.ทินกร ตันวิริยะกูล : Visual
อ.เกษม ทิพยเมธากุล : Percussion
อ.ประพันธ์ศักดิ์ ปานเสียง : Color Guard

ข่าว/ภาพโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์วิทยาลัยการดนตรี

#BSRURecentNews วิทยาลัยการดนตรี จัดการประกวดวงโยธวาทิต “BSRU Marching Band Competition 2017” #BSRUNews

ภาพบรรยากาศ โครงการ “บริจาคโลหิต ช่วยเหลือชีวิต สร้างจิตสำนึกการเป็นผู้ให้” กับ มบส. ครั้งที่ 7

ภาพบรรยากาศ โครงการ “บริจาคโลหิต ช่วยเหลือชีวิต สร้างจิตสำนึกการเป็นผู้ให้” กับ มบส. ครั้งที่ 7

วันนี้ (2 กุมภาพันธ์ 2560) เวลา 09.00 น. ศูนย์เวชศึกษาป้องกัน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ร่วมกับ ธนาคารเลือด โรงพยาบาลศิริราช จัดโครงการ “บริจาคโลหิต ช่วยเหลือชีวิต สร้างจิตสำนึกการเป็นผู้ให้” กับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 7 ณ อาคาร 1 ชั้น 1 โดยได้รับความสนใจจากคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต เข้าบริจาคโลหิตเป็นจำนวนมาก สำหรับรายละเอียดการบริจาคโลหิตครั้งต่อไป สามารถติดตามได้ที่นี่ BSRU News

#BSRURecentNews ภาพบรรยากาศ โครงการ “บริจาคโลหิต ช่วยเหลือชีวิต สร้างจิตสำนึกการเป็นผู้ให้” กับ มบส. ครั้งที่ 7 #BSRUNews

มบส. ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม)

มบส. ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม)

วันนี้ (2 กุมภาพันธ์ 2560) เวลา 09.09 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา แด่สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม) เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการามวรวิหาร ณ ศาลาปฏิบัติธรรมสมเด็จพระพุทธชินวงศ์สภา วัดพิชยญาติการามวรวิหาร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร โดย ศ.ดร.สายหยุด จำปาทอง อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี ถวายครุยปริญญาแสดงวิทยฐานะ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ถวายจีวร แจกันดอกไม้ และหนังสือที่ระลึก

#BSRURecentNews มบส. ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม) #BSRUNews

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญคณาจารย์ประจำ (เงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้) ที่ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และผ่านการทดลองการปฏิบัติงาน “เลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย” จากคณาจารย์ประจำ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ขอเชิญคณาจารย์ประจำ (เงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้)
ที่ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และผ่านการทดลองการปฏิบัติงาน
“เลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย” จากคณาจารย์ประจำ
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560
เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ สำนักงานอธิการบดี อาคาร 6 ชั้น 1

#BSRUAnnouncement “เลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย” จากคณาจารย์ประจำ #BSRUNews

 

ภาพบรรยากาศการจัดพิธี “ทำบุญครบ 100 วัน สตมวาร การสวรรคต”

ภาพบรรยากาศการจัดพิธี “ทำบุญครบ 100 วัน สตมวาร การสวรรคต”

ภาพบรรยากาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดพิธี “ทำบุญครบ 100 วัน สตมวาร การสวรรคต” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 21 มกราคม 2560

สามารถชมได้ที่ youtube channel : BSRU News
https://www.youtube.com/watch?v=VzXZV61_TWY&feature=youtu.be

#BSRURecentnews ภาพบรรยากาศการจัดพิธี “ทำบุญครบ 100 วัน สตมวาร การสวรรคต” #BSRUNews

ภาพบรรยากาศการแสดงโขนเรื่อง “ธ เสด็จจากฟ้าคุ้มประชาชาวสยาม”

ภาพบรรยากาศการแสดงโขนเรื่อง “ธ เสด็จจากฟ้าคุ้มประชาชาวสยาม”

วันที่ 18 มกราคม 2560 สาขาวิชานาฏยศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการแสดงโขนเรื่อง “ธ เสด็จจากฟ้าคุ้มประชาชาวสยาม” เนื่องในวันคล้ายวันพิราลัย สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ประจำปี 2560 ณ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดย ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นประธานเปิดงาน

ภาพโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์คณะคณะมนุษยศาสตร์ฯ

#BSRURecentNews ภาพบรรยากาศการแสดงโขนเรื่อง “ธ เสด็จจากฟ้าคุ้มประชาชาวสยาม” #BSRUNews

ภาพบรรยากาศการจัดงาน “วันคล้ายวันพิราลัย สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ประจำปี 2560”

ภาพบรรยากาศการจัดงาน “วันคล้ายวันพิราลัย สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ประจำปี 2560”

ภาพบรรยากาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดงาน “วันคล้ายวันพิราลัยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ประจำปี 2560”

สามารถชมได้ที่ youtube channel : BSRU News
https://youtu.be/EEr_POxPBPI

#BSRURecentnews วันคล้ายวันพิราลัย สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ประจำปี 2560 #BSRUNews

สำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ ร่วมกับ สาธิต มบส. จัดโครงการ “พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชน”

สำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ ร่วมกับ สาธิต มบส. จัดโครงการ “พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชน”

สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ร่วมกับ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดโครงการ “พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชน” (English Development Youth Camp) ขึ้นระหว่างวันที่ 28 – 29 มกราคม 2560 ณ บ้านป่าริมเขื่อนรีสอร์ท จ.นครนายก ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ 1 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนฝ่ายมัธยม จำนวน 211 คน

ภาพโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์สำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ

#BSRURecentNews สำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ ร่วมกับ สาธิต มบส. จัดโครงการ “พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชน” #BSRUNews

อธิการบดี รับนโยบายด้านการศึกษาจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

อธิการบดี รับนโยบายด้านการศึกษาจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

วันนี้ (30 มกราคม 2560) ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พร้อมด้วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ พบ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อรับนโยบายด้านการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา มหาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ข่าว/ภาพโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์สำนักงานอธิการบดี

#BSRURecentNews อธิการบดี รับนโยบายด้านการศึกษาจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ #BSRUNews

สถาบันวิจัยและพัฒนาขยายเวลาเปิดรับ “นักวิจัยรุ่นใหม่” ถึงวันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ นี้เท่านั้น ขอเชิญนักวิจัยรุ่นใหม่ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนโครงร่างการวิจัย (Research Proposal) สำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ (รุ่นที่ 4)

สถาบันวิจัยและพัฒนาขยายเวลาเปิดรับ “นักวิจัยรุ่นใหม่”
ถึงวันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ นี้เท่านั้น
ขอเชิญนักวิจัยรุ่นใหม่ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนโครงร่างการวิจัย (Research Proposal) สำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ (รุ่นที่ 4)
ระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2560
ดาวน์โหลด แบบเสนอโครงการวิจัยทุนภายใน สำหรับอาจารย์ (แบบ ว.1) ปีงบประมาณ 2560 (http://research.bsru.ac.th/spar…/doc/2558/Feb/2558-2-4-3.doc) (ส่งไม่เกิน 5 หน้า) มายังอีเมล์ rdibsruinfo@gmail.com
ปิดรับสมัคร ในวันอังคารที่ 31 มกราคม 2560
ลงทะเบียนได้ที่ https://goo.gl/forms/Qym1UxOOG6PKAiW52

#BSRUUpnext โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนโครงร่างการวิจัย (Research Proposal) สำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ (รุ่นที่ 4) #BSRUNews

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญอาจารย์ นิสิตนักศึกษา และนักวิจัย ทดลองใช้งานฐานข้อมูล “หนังสืออิเล็คทรอนิกส์ภาษาไทย”

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขอเชิญอาจารย์ นิสิตนักศึกษา และนักวิจัย
ทดลองใช้งานฐานข้อมูล “หนังสืออิเล็คทรอนิกส์ภาษาไทย”
ของสำนักพิมพ์ Mc Graw – Hill และสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รายละเอียด : หนังสืออิเล็คทรอนิกส์ภาษาไทยของสำนักพิมพ์ Mc Graw – Hill ประมาณ 95 ชื่อเรื่อง และหนังสือสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประมาณ 35 ชื่อเรื่อง
สามารถเข้าใช้ได้ที่ URL : http://portal.igpublish.com/iglibrary
ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2560 – วันที่ 15 พฤษภาคม 2560

#BSRUAnnouncement ฐานข้อมูล “หนังสืออิเล็คทรอนิกส์ภาษาไทย” #BSRUNews

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญอาจารย์ นิสิตนักศึกษา และนักวิจัย เข้าใช้งานโปรแกรม “EEWOWW”

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขอเชิญอาจารย์ นิสิตนักศึกษา และนักวิจัย
เข้าใช้งานโปรแกรม “EEWOWW”

รายละเอียด : EEWOWW เป็นเครื่องมือในการเขียนงานวิจัย (Online Authoring tool) แบบมืออาชีพ โดยบูรณาการตั้งแต่การรวบรวมข้อมูล (Data collecting) การจัดการรายการอ้างอิง (Citation Management) การจัดการรูปแบบเมนูสคริปท์ (Manuscript formatting) จนถึงขั้นตรวจสอบการคัดลอก (Originality checking)

สามารถลงทะเบียนสมัครขอ username และ password ผ่านเว็บไซต์ที่ http://root.eewoww.com/pro/registration.aspx
โดยในการสมัครนั้นต้องใช้ email ที่ออกให้โดยมหาวิทยาลัยเท่านั้น
จากนั้นก็นำ email ที่สมัครและ password ที่ได้ไปล็อคอินเข้าใช้งานเป็นรายบุคคลที่ URL : http://www.eewoww.com
ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2560 – วันที่ 31 ธันวาคม 2560

#BSRUAnnouncement โปรแกรม “EEWOWW” #BSRUNews

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา แด่สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม) เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการามวรวิหาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
แด่สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม)
เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการามวรวิหาร
ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.45 น.
ณ วัดพิชยญาติการามวรวิหาร

#BSRUNewsupnext มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม) #BSRUNews