ขอเชิญร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “จิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์” เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม – สำนักกิจการนิสิตนักศึกษา – สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ขอเชิญร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
“จิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์”
เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

กิจกรรมครั้งที่ 1 : วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560
เวลา 08.30 – 17.30 น.
ณ ห้องประชุมสุริยะ 1 อาคาร 1 ชั้น 3

กิจกรรมครั้งที่ 2 : วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560
เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ หอประชุม อาคาร 1 ชั้น 4

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
โทร 0-2473-7000 ต่อ 5100
เว็บไซต์ : http://culture.bsru.ac.th
อีเมล์ : culture@gmail.com
เฟสบุ๊ค : https://www.facebook.com/culture.bsru

#BSRUUpnext โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “จิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์” #BSRUNews

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

“ยากที่จะลบ” Single ใหม่ จาก 5 หนุ่มวง CLOWN ศิลปินลำดับที่ 5 จากบ้านสมเด็จฯเรคคอร์ด

รอยแผลที่มันยังคาหัวใจ ต้องใช้เวลาแค่ไหนที่จะลบเธอ…
“ยากที่จะลบ” Single ใหม่ จาก 5 หนุ่มวง CLOWN
ศิลปินลำดับที่ 5 จากบ้านสมเด็จฯเรคคอร์ด
(ค่ายเพลงแห่งแรกในสถาบันการศึกษา)

ติดตามชมมิวสิควีดีโอครั้งแรก พร้อมกัน!!!
วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม นี้ เวลา 11.00 น.
Youtube channel : BansomdejRecord

#BSRUUpnext #ClownRock #ยากที่จะลบ #BansomdejRecord#มังกรไฟ #BSRUNews

ทีเซอร์มิวสิควีดีโอ “ยากที่จะลบ” จาก CLOWN ( Ft.CREAM ) ติดตามชมมิวสิควีดีโอครั้งแรก พร้อมกัน วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 นี้. เวลา 10.54 น.

โครงการเพิ่มประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพ “เรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรม” ในต่างประเทศ ปีการศึกษา 2559 ณ สาธารณรัฐเกาหลี

นักศึกษา มบส. บินลัดฟ้า ร่วมโครงการเพิ่มประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพ “เรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรม” ในต่างประเทศ ปีการศึกษา 2559 ณ สาธารณรัฐเกาหลี

สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน จัดโครงการเพิ่มประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพ “เรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรม” ในต่างประเทศ ปีการศึกษา 2559 ส่งนักศึกษาเดินทางไปเรียน ณ Dong-Ah Institute of Media and Arts (DIMA) สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 11 – 31 กรกฎาคม 2560 สามารถติดตามภาพบรรยากาศการเรียนและการทำกิจกรรมได้ที่นี่ : BSRU News

#BSRURecentNews นักศึกษา มบส. บินลัดฟ้า ร่วมโครงการเพิ่มประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพ “เรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรม” ในต่างประเทศ ปีการศึกษา 2559 ณ สาธารณรัฐเกาหลี #BSRUNews

ในภาพอาจจะมี 19 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน

สาขาวิชาชีววิทยา จัดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ “ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช”

สาขาวิชาชีววิทยา จัดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ “ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช”

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช” ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2560 ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จ.ชลบุรี

ข่าว/ภาพโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์ฯ

#BSRURecentNews สาขาวิชาชีววิทยา จัดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ “ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช” #BSRUNews

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง และ ข้อความ

กำหนดชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นๆ  สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

กำหนดชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นๆ
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

กรณีปกติ
ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม ถึง 15 สิงหาคม 2560
ชำระเงินที่ ธนาคารไทยพาณิชย์
และเคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขา ทั่วประเทศ
ตามรายละเอียดในใบแจ้งการชำระเงินค่าลงทะเบียน
โดยพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินได้ที่ http://mis.bsru.ac.th

กรณีชำระเงินล่าช้า
ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม ถึง 14 กันยายน 2560
ชำระเงินที่ กองคลัง อาคาร 100 ปี ชั้น 1 ตามเวลาทำการ
หมายเหตุ** กรณีชำระเงินในเวลาที่ผ่อนผัน นักศึกษาจะต้องเสียค่าปรับตามระเบียบมหาวิทยาลัยฯ วันละ 20 บาท แต่รวมไม่เกินภาคเรียน ละ 500 บาท

นักศึกษาที่ไม่ได้ชำระเงินตามกำหนด จะไม่มีผลการเรียน
และจะต้องดำเนินการ “รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา”
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

นักศึกษาต้องนำบัตรประจำตัวนักศึกษา และใบแจ้งการชำระเงินยื่นเป็นหลักฐานในการชำระเงิน หากมีการผิดพลาดที่เกิดจากการดำเนินการของนักศึกษา มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินให้ในทุกกรณี

#BSRUAnnouncement กำหนดชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นๆ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 #BSRUNews

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

ขอเชิญร่วมงาน “ตลาดนัดขนมไทย”

ในภาพอาจจะมี 5 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ อาหาร
ในภาพอาจจะมี ดอกไม้ และ อาหาร ในภาพอาจจะมี ตาราง, อาหาร และ สถานที่ในร่ม ในภาพอาจจะมี ดอกไม้ และ อาหาร

ขอเชิญร่วมงาน “ตลาดนัดขนมไทย”
ชิมและเลือกซื้อขนมไทย อาทิ ฝอยทอง ทองหยิบ ทองหยอด
บ้าบิ่น โสมนัส ขนมน้ำดอกไม้ ฯลฯ
ฝีมือของนิสิตสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาขนมไทย
ในวันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 ณ อาคาร 2 ชั้น 1
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ร่วมเลือกตั้งประธานสภานิสิต&นายกนิสิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ร่วมเลือกตั้ง

“นายกองค์การบริหารนิสิต”
วันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 – 15.00 น.
ณ อาคาร 1 ชั้น 1 / อาคาร 24 ชั้น 1 / อาคาร 30 ชั้น 1

“ประธานสภานิสิต”
วันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 – 15.00 น.
ณ ห้องประชุมสุริยะ 1

“นายกสโมสรนิสิตคณะครุศาสตร์”
วันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 – 15.00 น.
ณ อาคาร 30 ชั้น 1

“นายกสโมสรนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ฯ”
วันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 – 15.00 น.
ณ อาคาร 24 ชั้น 1

“นายกสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ฯ”
วันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 – 15.00 น.
ณ อาคาร 1 ชั้น 1

“นายกสโมสรนิสิตคณะวิทยาการจัดการ”
วันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 – 15.00 น.
ณ อาคาร 1 ชั้น 1

“นายกวิทยาลัยการดนตรี”
วันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 – 15.00 น.
ณ อาคาร 24 ชั้น 1

**ใช้บัตรประจำตัวนิสิตนักศึกษา
ได้รับ 2 กิจกรรม

เชิญผู้สนใจร่วมซึมซับภูมิปัญญาศิลปินนักออกแบบอักษรท้องถิ่น ผ่านกิจกรรมเสวนา: ภูมิปัญญาและคุณค่าของงานออกแบบอักษรไทย ผ่านผลงาน ป.สุวรรณสิงห์ และเสรี

ทุกยุคสมัย “ช่างอักษร” พยายามจะกำหนดเสียงและอัตลักษณ์
ของ “พยัญชนะ” หรือ “คำ” บรรจุรหัสนัยผ่านโครงสร้างรูปพยัญชนะ

ในวันที่เรายังไม่มีอักษรสำเร็จรูปแพร่หลายเท่าปัจจุบัน อดีตนั้น ช่างหรือนักออกแบบอักษรไทยมีวิธีกำหนดเสียงและอื่นๆผ่านแบบอักษรอย่างไร
.
เชิญผู้สนใจร่วมซึมซับภูมิปัญญาศิลปินนักออกแบบอักษรท้องถิ่น
ผ่านกิจกรรมเสวนา: ภูมิปัญญาและคุณค่าของงานออกแบบอักษรไทย ผ่านผลงาน ป.สุวรรณสิงห์ และเสรี
.
โดย อาจารย์ไพโรจน์ ธีรประภา (โรจน์สยามรวย) และ อาจารย์ธีรวัฒน์ พจน์วิบูลศิริ (พจน์อักษรสนาน)
.
วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มีนาคม ๖๐ เวลา ๑๓: ๓๐ เป็นต้นไป
ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น ๓ อาคาร ๑๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
.
ดำเนินงานโดย สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ค่ายฟ้อนต์เซียมไท้ และอักษรสนาน
.
สำรองที่นั่งที่
https://goo.gl/forms/zwaRwUdCf5AgBWtJ3

#BSRUUpnext ไทป์ภูธร
#BSRUNews

ในภาพอาจจะมี ข้อความ
ในภาพอาจจะมี ข้อความ ในภาพอาจจะมี ข้อความ ในภาพอาจจะมี ข้อความ

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดโครงการศึกษาศิลปะและวัฒนธรรมสัญจร ครั้งที่ ๓

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดโครงการศึกษาศิลปะและวัฒนธรรมสัญจร ครั้งที่ ๓

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดโครงการศึกษาศิลปะและวัฒนธรรมสัญจร ครั้งที่ ๓ การศึกษาผลงานของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ด้านศิลปวัฒนธรรมและการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมเพื่อเชิดชูเกียรติ ในหัวข้อ “ตามรอย ๑๕๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ ผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน” ซึ่งได้จัดกิจกรรมให้ผู้เข้าร่วมโครงการ มีการทัศนศึกษา สถานที่ต่างๆที่สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ได้สร้างไว้คือ วัดศรีสุริยวงศารามวรวิหาร อ.เมือง จ.ราชบุรี และวัดเขาวัง อ.เมือง จ.ราชบุรี วิทยากร โดย รศ.พีรพงษ์ กุลพิศาล อ.สิโรจน์ พวงบุบผา และ อ.จักรกฤษณ์ ศรีสงคราม

จากนั้นได้เดินทางต่อไปยัง อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี เพื่อทัศนศึกษาเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีที่หลากหลายของผู้คนหลากเชื้อชาติที่อาศัยอยู่ร่วมกันทั้งชาวไทย ชาวพม่า ชาวมอญ ในวันที่ ๒๒-๒๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐
โครงการศึกษาศิลปและวัฒนธรรมสัญจรครั้งที่ ๓ ได้มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากหน่วยงานภายในภายนอก คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต รวมถึง ศิลปินอิสระ ซึ่งจะเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียง และประชาสัมพันธ์ที่มหาวิทยาลัยได้นำเสนอชื่อ สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) เป็นบุคคลสำคัญของโลก จากองค์การ UNESCO ในการนี้ทางสำนักศิลปะและวัฒนธรรมจะนำผลงานมาจัดแสดงเผยแพร่ และผลงานบางส่วนจะมอบให้ คณะและหน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในโอกาสต่อไป

ข่าว/ภาพโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

#BSRURecentnews สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดโครงการศึกษาศิลปะและวัฒนธรรมสัญจร ครั้งที่ ๓ #BSRUNews

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ท้องฟ้า และ สถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่กลางแจ้ง ในภาพอาจจะมี 2 คน, สถานที่กลางแจ้ง ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง

สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ร่วมกับ คณะอนุกรรมการดำเนินงานเพื่อเสนอชื่อสมเด็จเจ้าพระยาฯ จัดกิจกรรม “จากกระโจมไฟ สู่การเดินเรือกรมเจ้าท่า”

สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ร่วมกับ คณะอนุกรรมการดำเนินงานเพื่อเสนอชื่อสมเด็จเจ้าพระยาฯ จัดกิจกรรม “จากกระโจมไฟ สู่การเดินเรือกรมเจ้าท่า”

วันที่ 27 มีนาคม 2560 สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ร่วมกับ คณะอนุกรรมการดำเนินงานเพื่อเสนอชื่อสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) เป็นบุคคลสำคัญของโลก (ด้านการประชาสัมพันธ์) จัดกิจกรรม “จากกระโจมไฟ สู่การเดินเรือกรมเจ้าท่า” ณ สถานีนำร่องกลางทะเล และพิพิธภัณฑ์ทหารเรือ สมุทรปราการ โดยออกเดินทางจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ถึงสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค 6 สมุทรปราการ เพื่อขึ้นเรือไปยังสถานีนำร่องสมุทรปราการ กลางทะเลห่างฝั่งราว 10 กิโลเมตร เพื่อดูจุดที่ตั้ง “ประภาคารสันดอนปากน้ำเจ้าพระยา” ซึ่งเป็นประภาคารที่สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ได้สร้างจากการที่ดำริมาก่อนแล้วตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4 โดยท่านได้สร้างประภาคารขึ้นที่บริเวณปากน้ำเจ้าพระยา โดยทุนทรัพย์ส่วนตัว เริ่มสร้างเมื่อ พ.ศ.2413 สร้างเสร็จเปิดใช้ได้ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2417 ถือได้ว่าเป็นประภาคารแห่งแรกในสยาม เมื่อสร้างเสร็จแล้ว สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ได้ยกให้เป็นสมบัติของแผ่นดิน จึงเรียกชื่อประภาคารแห่งนี้เป็นภาษาอังกฤษว่า “Regent Lighthouse” เพื่อเป็นเกียรติแก่สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) จากนั้นฟังการเสวนา เรื่อง “จากกระโจมไฟสู่การเดินเรือกรมเจ้าท่า” วิทยากรโดย อาจารย์พลาดิศัย สิทธิธัญกิจ อาจารย์สมปอง ดวงไสว การนำชมสถานีนำร่องสมุทรปราการ โดย นาวาตรีกิตติพงษ์ พูลทองคำ และจ่าเอกอภิชาติ ทับทองคำ วิทยากรจากกรมเจ้าท่า

ช่วงบ่าย เดินทางถึงพิพิธภัณฑ์ทหารเรือ สมุทรปราการ สถานที่รวบรวมข้อมูลทางประวัติศาสตร์ อาวุธยุทโธปกรณ์ที่ใช้ในกิจการกองทัพเรือไทย และยุทธนาวีครั้งสำคัญๆ นำชม “กระโจมไฟสันดอน” ที่มีอายุเก่าแก่กว่า 100 ปี เรือนตะเกียงหรือกระโจมไฟ เป็นส่วนประกอบของประภาคารสันดอนปากน้ำเจ้าพระยา ที่สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) มอบหมายให้พระสยามธุระพาหะ (เดอเกรฮัง) กงสุลสยาม ณ กรุงลอนดอน จัดซื้อเรือนตะเกียงส่งเข้ามาเป็นเงิน 180 ชั่ง วิทยากรโดย คุณกำพล จันทร์ธนา

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ดำเนินการเรื่องเสนอชื่อสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) เพื่อให้องค์การยูเนสโกประกาศยกย่องเป็นบุคคลสำคัญของโลก โดยจัดกิจกรรม “ตามรอย 150 ปี ศรีสุริยวงศ์” เพื่อนำเสนอคุณูปการในด้านต่างๆ ของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ที่มีต่อประเทศชาติอย่างต่อเนื่อง

ภาพโดย : สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

#BSRURecentnews สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ร่วมกับ คณะอนุกรรมการดำเนินงานเพื่อเสนอชื่อสมเด็จเจ้าพระยาฯ จัดกิจกรรม “จากกระโจมไฟ สู่การเดินเรือกรมเจ้าท่า” #BSRUNews

ในภาพอาจจะมี 14 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ ข้อความ
ในภาพอาจจะมี มหาสมุทร, ท้องฟ้า, สถานที่กลางแจ้ง, น้ำ และ ธรรมชาติ ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, มหาสมุทร, ท้องฟ้า, กล้อง, สถานที่กลางแจ้ง และ น้ำ ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน, มหาสมุทร, ท้องฟ้า, สถานที่กลางแจ้ง, น้ำ และ ธรรมชาติ

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ศึกษาดูงานแนวทางการบริหารจัดการภาคธุรกิจและรูปแบบการจัดการความรู้เพื่อการบริหารงานองค์กรฯ

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ศึกษาดูงานแนวทางการบริหารจัดการภาคธุรกิจและรูปแบบการจัดการความรู้เพื่อการบริหารงานองค์กรฯ

เมื่อวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2560 คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม สุ่นสวัสดิ์ ประธานกรรมการและ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว ได้เดินทางไปศึกษาดูงานแนวทางการบริหารจัดการภาคธุรกิจและรูปแบบการจัดการความรู้เพื่อการบริหารงานองค์กร ณ บริษัท กมล อินดัสตรี จำกัด (KMT) และบริษัทในเครือ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ โดยได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจาก ดร.นราวัลย์ สุรังค์สุริยกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและรองกรรมการผู้จัดการบริษัท ซึ่งประโยชน์จากการศึกษาดูงาน คณะกรรมการจะได้นำมาปรับใช้ในการพัฒนาการดำเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยในโอกาสต่อไป

#BSRURecentnews คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ศึกษาดูงานแนวทางการบริหารจัดการภาคธุรกิจและรูปแบบการจัดการความรู้เพื่อการบริหารงานองค์กรฯ #BSRUNews

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังยืน และ ชุดสูท ในภาพอาจจะมี 9 คน ในภาพอาจจะมี 34 คน, ผู้คนกำลังยืน

คณะวิทยาศาสตร์ฯ นำทัพนักกีฬา ตัวแทนทูตวัฒนธรรม เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา “Sci – Lympic Game ครั้งที่ 5”

คณะวิทยาศาสตร์ฯ นำทัพนักกีฬา ตัวแทนทูตวัฒนธรรม เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา “Sci – Lympic Game ครั้งที่ 5”

รศ.ดร.สาธิต โกวิทวที คณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์และนิสิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำทัพนักกีฬา ตัวแทนทูตวัฒนธรรม เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา และร่วมประกวดฑูตวัฒนธรรมในการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์เครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี และ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ซึ่งในครั้งนี้ได้จัดเป็นครั้งที่ 5 ใช้ชื่อว่า “Sci – Lympic Game” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 25 มี.ค. 2560 โดยมี รศ.พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งเจ้าภาพในการแข่งขันครั้งที่ 6 คือมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ข่าว/ภาพโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์ฯ

#BSRURecentnews คณะวิทยาศาสตร์ฯ นำทัพนักกีฬา ตัวแทนทูตวัฒนธรรม เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา “Sci – Lympic Game ครั้งที่ 5” #BSRUNews

ในภาพอาจจะมี 31 คน, คนที่ยิ้ม
ในภาพอาจจะมี 5 คน, สถานที่กลางแจ้ง ในภาพอาจจะมี 5 คน, เด็ก และ สถานที่กลางแจ้ง ในภาพอาจจะมี 9 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง

ปิดฉากอลังการ ละครเวที “เสียงของพ่อ”

ปิดฉากอลังการ ละครเวที “เสียงของพ่อ”

จบลงด้วยความประทับใจ กับการแสดงละครเวทีเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9 เรื่อง “เสียงของพ่อ” เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งรอบสุดท้ายของการแสดง ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ภัทรนันท์ ไวทยะสิน และอาจารย์เพียรพิลาส พิริยะโภคานนท์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการโฆษณาและธุรกิจบันเทิง และอาจารย์ผู้ควบคุมโครงการร่วมแสดงด้วย
ละครเวทีเรื่อง “เสียงของพ่อ” เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 9) เนื่องในโอกาสมหามงคล เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 ภายใต้ชื่อโครงการ “ปลูกไทย ในแบบพ่อ” จัดให้มีการจัดกิจกรรมละครเวทีเทิดพระเกียรติขึ้นในชื่อโครงการ “ละครเวทีเทิดพระเกียรติ เสียงแห่งความจงรักภักดี : Sounds of Love” โดยมีวัตถุประสงค์ให้สถาบัน ระดับอุดมศึกษา ทั้งสถาบันของรัฐ และเอกชน สร้างกระบวนการเรียนรู้ให้นิสิต – นักศึกษา ที่เป็นเยาวชนของชาติ ได้ค้นคว้า เรียนรู้ และ ซาบซึ้ง ในพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจและพระปรีชาสามารถที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงปฏิบัติมาตลอดระยะเวลา 70 ปี แล้วนำมาสื่อสารแก่ประชาชนและบุคคลทั่วไป เพื่อแสดงให้เห็นถึงความจงรักภักดี และความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในรูปแบบของละครเวที โดยสาขาวิชาการโฆษณาและธุรกิจบันเทิง คณะวิทยาการจัดการ ได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการดำเนินโครงการฯ เป็น 1 ใน 9 มหาวิทยาลัยจัดแสดงละครเวที ครั้งนี้ โดยเน้นกระบวนการของการผลิตละครเวทีแบบมีส่วนร่วมของนิสิต-นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ

#BSRURecentnews ปิดฉากอลังการ ละครเวที “เสียงของพ่อ”#BSRUNews

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ ข้อความ
ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังยืน ในภาพอาจจะมี 4 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน

สื่อสารมวลชน มบส. เชิญชม “มนต์รักลูกทุ่ง เดอะซีรี่ย์”

สื่อสารมวลชน มบส. เชิญชม “มนต์รักลูกทุ่ง เดอะซีรี่ย์”
สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน คณะวิทยาการจัดการ เชิญชม!! ละครโทรทัศน์ ชุด “มนต์รักลูกทุ่ง เดอะซีรี่ย์” ผลงานสอบปลายภาค นิสิตชั้นปีที่ 3 วิชา การผลิตรายการโทรทัศน์ 2 ในวันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องมินิเธียเตอร์ อาคาร 11 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มนต์รักลูกทุ่ง เดอะซีรี่ย์ แบ่งเป็น 6 ตอน ตกกะไดพลอยโจน , แม่(กลับ)บ้าน , เวร..ยาม , ส่องรักสลับคิว , ฟ้าหลังฝน และออฟฟิศวุ่นลุ้นรัก นำแสดงโดย สุภาภรณ์ โพวิ , ศิรินทรา ไทยจันอัด , คุณาสิน โพธิ์ชื่น , คณิศร ผาติเสน , วนัท แซ่แต้ และศิรินาถ คำดี โดยนักแสดงทั้ง 6 คน จะเป็นตัวแทนถ่ายทอดเรื่องราว ความรัก ความฝัน ความผูกพัน ความอดทน ที่ต้องจากบ้านมาสู้ชีวิตในเมืองกรุง เมืองที่ทำให้ชีวิตลูกทุ่งของพวกเขาต้องเปลี่ยนไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือสำรองที่นั่งได้ที่ คุณเกื้อ : 094-4973934
#BSRUNewsupnext #มนต์รักลูกทุ่งเดอะซีรี่ย์ #BSRUNews

โพสต์โดย BSRU News บน 25 มีนาคม 2017

ขอเชิญชวน อาจารย์ บุคลากร และนิสิตนักศึกษา เลือกซื้อ “ผักปลอดสารพิษ ผลผลิตสระยายโสม”

“ผักปลอดสารพิษ ผลผลิตสระยายโสม”
ขอเชิญชวน อาจารย์ บุคลากร และนิสิตนักศึกษา
เลือกซื้อ “ผักปลอดสารพิษ ผลผลิตสระยายโสม”
จากหน่วยฝึกปฏิบัติการวิชาชีพสระยายโสม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี
จัดจำหน่ายผักสวนครัว ปลอดสารพิษ
**จำหน่ายทุกวันพุธ**
เวลา 10.00 น. บริเวณหน้าร้านชงโคมาร์ท

#BSRUAnnouncement ผักปลอดสารพิษ ผลผลิตสระยายโสม #BSRUNews

ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ “ชุมนบ้านดงเย็น” ต.สระยายโสม อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ชิงเงินรางวัล รวมมูลค่า 8,000 บาท

ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์
“ชุมนบ้านดงเย็น” ต.สระยายโสม อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
ชิงเงินรางวัล รวมมูลค่า 8,000 บาท

ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้!!!
ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 17.00 น.
ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ อาคาร 9 ชั้น 2
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณดวงใจ โทร 09-8825-1085

#BSRUUpnext ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ “ชุมนบ้านดงเย็น” #BSRUNews

ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญน้องๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และผู้ปกครองเข้าร่วมงาน “เปิดบ้านสมเด็จเจ้าพระยา อู่ทองทวารวดี ปี 2560” Open House 2017

ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ขอเชิญน้องๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และผู้ปกครองเข้าร่วมงาน
“เปิดบ้านสมเด็จเจ้าพระยา อู่ทองทวารวดี ปี 2560”
Open House 2017

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560
เวลา 09.00 – 15.00 น.
ณ ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี
ต.สระยายโสม อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

ร่วมเปิดโลกทัศน์มุมองการศึกษาใหม่ๆ
พบกับกิจกรรมการแนะนำแนวทางการศึกษาต่อ
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และสาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเกษตรและซัพพลายเชน พร้อมรับความรู้และของที่ระลึกมากมาย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 035-969-653

#BSRUUpnext งาน “เปิดบ้านสมเด็จเจ้าพระยา อู่ทองทวารวดี ปี 2560” #BSRUNews

ศูนย์การเรียนฯ วัดป่าธรรมชาติ เมืองลาพวนเต้ จัดงานอำลาครูอาสาสมัคร จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ศูนย์การเรียนฯ วัดป่าธรรมชาติ เมืองลาพวนเต้
จัดงานอำลาครูอาสาสมัคร จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ในวันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป
ณ วัดป่าธรรมชาติ เมืองลาพวนเต้ รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
พบการแสดงดนตรี และนาฏศิลป์ เพื่อแสดงผลงานของครูอาสา
การประกวดอ่านบทความ “วันแห่งความรัก”
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
พระมหาสุชาติ โทร : (626)362-5883
ครูต้น โทร : (323)891-4865
http://www.watpala1.org/

#BSRUUpnext งานอำลาครูอาสาสมัคร จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา #BSRUNews

มบส. จัดสอบคัดเลือก ป.ตรี ภาคปกติ ประเภทพิจารณาจากผลการเรียน (GPA) ประจำปีการศึกษา 2560

มบส. จัดสอบคัดเลือก ป.ตรี ภาคปกติ ประเภทพิจารณาจากผลการเรียน (GPA) ประจำปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดสอบคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทพิจารณาจากผลการเรียน (GPA) ประจำปีการศึกษา 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เมื่อวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 จัดสอบวิชาพื้นฐาน เวลา 09.00 – 11.00 น. วิชาวัดแวดความเป็นครู เวลา 11.00 – 12.00 น. และสอบสัมภาษณ์ ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

ข่าว/ภาพโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

#BSRURecentNews มบส. จัดสอบคัดเลือก ป.ตรี ภาคปกติ ประเภทพิจารณาจากผลการเรียน (GPA) ประจำปีการศึกษา 2560 #BSRUNews

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญอาจารย์ นิสิตนักศึกษา และนักวิจัย เข้าใช้งานโปรแกรม “Access English”

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขอเชิญอาจารย์ นิสิตนักศึกษา และนักวิจัย
เข้าใช้งานโปรแกรม “Access English”
เป็นโปรแกรมฝึกภาษาอังกฤษทั้งทักษะฟังพูดอ่านและเขียน เหมาะสำหรับนิสิตนักศึกษาที่จะนำไปใช้เพื่อเพิ่มทักษะทางด้านภาษาอังกฤษเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) สามารถใช้งานได้หลากหลายช่องทางอาทิเช่น สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คโดยใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลาทั้งออนไลน์และออฟไลน์ 
โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. เข้าเว็บไซต์ http://accessenglishnow.com/platform
คลิกที่เมนู Create Account
2. ทำการกรอกข้อมูลส่วนตัวจากนั้นเลือก
Thailand และ สถาบันที่ตัวเองสังกัด
3. จากนั้นนำ E-Mail ที่สมัครและ Password
ที่กรอกข้อมูล Login เข้าใช้งาน
สามารถใช้งานได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560

#BSRUAnnouncement โปรแกรม “Access English” #BSRUNews